KONTAKTINFORMASJON:

Psykisk helse og rus har kontorer i 2. etg. på Spareland.

Navn Tlf. epost
Gøril Jensen, leder psykisk helse og rus 99796559 gje@svk.no
Anne Sofie Soini, psykisk helsetjeneste 45297047 aso@svk.no
Astri Bye Ramberg, psykisk helsetjeneste 98268439 asra@svk.no
Anita Gade-Lundlie, psykisk helsetjeneste 93420434 agl@svk.no
Line Bednarczyk 98268437 linb@svk.no
Geir Ove Kristensen, rustjenesten 93008198 gok@svk.no
Judith Hagerupsen, rustjenesten 90680640 jhp@svk.no
Møteplassen, Kongensgate 40638225  
Omsorgsboligene, Riiser Larsensgate 92209246  
Psykisk helsetjeneste 40017800  

 

Kommunepsykologen har kontor ved psykisk helse- og rus, og jobber 50% med barn/unge i denne tjenesten. Her finner du mer informasjon.