Hei. 

Her er råd fra Folkehelseinstituttet:  

 

 I 10 dager fra siste kontakt du hadde med person med covid-19 gjelder følgende: 

 

  • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel. 
  • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og bestille time for testing. Du skal også kontakte smitteoppsporingsteamet.  
  • Du bestiller time for testing her.
  • Negativ test forkorter ikke tiden i karantene eller oppfølging. 
  • Ved positiv test skal du i «hjemmeisolering». 
  • Hvis du er helsepersonell og jobber pasientnært, bør arbeidsgiver informeres vurdere om du kan jobbe.  
  • Du kan omgås de du bor med som normalt. 
  • De du bor med er ikke i karantene. 

 

 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/ 

 

 

 

 

  

På vegne av  

Smittevernlege Drude Bratlien