Hva er en nærkontakt?

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres smittesporing fra prøvetidspunktet.
  OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Hvordan bør jeg som nærkontakt oppføre meg?

 I 10 dager fra siste kontakt du hadde med person med covid-19 gjelder følgende: 

 • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel. 
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og bestille time for testing. Du skal også kontakte smitteoppsporingsteamet.  
 • Du bestiller time for testing her.
 • Negativ test forkorter ikke tiden i karantene eller oppfølging. 
 • Ved positiv test skal du i «hjemmeisolering». 
 • Hvis du er helsepersonell og jobber pasientnært, bør arbeidsgiver informeres vurdere om du kan jobbe.  
 • Du kan omgås de du bor med som normalt. 
 • De du bor med er ikke i karantene. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/ 

 

På vegne av  

Smittevernlege Drude Bratlien