Dette gjelder for deg:

 • Begrens antall nære kontakter, unngå større forsamlinger og trengsel.
 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • De du bor med er ikke i karantene.
 • Du skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Du skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer. Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, skal du isolere deg og testes.
 • Negativ test forkorter ikke tiden i karantene eller oppfølging.
 • Ved positiv test skal du følge regler for «hjemmeisolering».

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/

Hvis du utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet (i løpet av 10 dager fra og med siste kontakt du hadde med det bekreftede tilfellet med covid-19) skal du bestille time for testing. Det gjør du her

På vegne av

Smittevernlege Drude Bratland