En grensesprengende kommune er en innovativ kommune som tenker annerledes og oppfører seg annerledes. Definisjonen på innovasjon er menneskeskapte endringer av verdiskapende aktiviteter. Innovasjon og grensesprengende er verdiord som er nær hverandre, og som vil være bærende for den strategiske næringsplanen.

visjonen og strategiene.png

For å sikre at kommunens næringsarbeid bidrar til å nå visjonen, en innovativ
kommune som samarbeider om nye løsninger er man blitt enige om tre prinsipper
som skal ligge til grunn for prioritering av tiltak og aktiviteter; kompetanse, teknologi og
samhandling.

 

Strategisk næringsplan skal oppfylles gjennom handlingsplanen. Her er det oppsatte aktiviterer over en fire års periode som er målbart opp mot delmålene i strategisk næringsplan.

Les planen og handlingslanen.