Rådmannen har lagt ut forslag til strategisk næringsplan på høring med frist 3.mai. Det er nå du har mulighet til å si din mening. Det vil også bli avholdt flere høringsmøter. Startskuddet gikk allerede i Bugøynes fredag 29.mars. Det vil være følgende høringsmøter:

- 11.april klokken 19.30 på rådhuset (Kantina) i Kirkenes.

- 25.april klokken 19.00 hos Svanhovd NIBIO.

Les mer om hvordan du gir uttalelse til saken her: http://sor-varanger.custompublish.com/strategisk-naeringsplan-hoering.6205664-364152.html