Du kan ved personlig frammøte, ved brev eller epost, stille spørsmål til kommunestyret, på vegne av deg selv, en annen person, en organisasjon, bedrift eller virksomhet. Spørsmål må gjelde kommunale forhold, og være av allmen interesse for kommunens innbyggere. Personlige saker og saker underlagt taushetsplikt kan ikke tas opp.

Spørsmål som angår saker som står på sakslisten, kan ikke tas opp som en del av spørretimen. Slike spørsmål skal adresseres til saksordfører, som står oppført på hver sak som skal behandles.

Spørsmålene må være korte, og som hovedregel ikke overstige 5 minutter. For å sikre at den som skal besvare spørsmålet, må disse som hovedregel framsettes minst 5 virkedager før kommunestyremøtet. Det kan likevel gis adgang til å stille spørsmål fram til kommunestyrets start, begrunnet i helt spesielle forhold. Møteleder avgjør i slike tilfeller om svar på spørsmålet skal gis i neste møte. Svartiden skal holdes innenfor en tidsramme på 5 minutter. Det gis mulighet for oppfølgingsspørsmål. Spørsmål og svar skal framføres fra talerstolen.

Ønsker du å sende epost med ditt spørsmål?

Du trenger ikke møte opp selv dersom du ikke ønsker det - men kan få ditt spørsmål opplest og besvart i møtet. Husk at du må oppgi ditt navn i eposten.