Deltakere


Nina Bordi Øvergaard
Bård Ramberg
Drude Bratlien
Pål K. Gabrielsen
Line Kristoffersen
Jorunn Sandhell
Kjerstin Møllebakken
Lena N. Bergeng
Eivind Gade-Lundlie
Frans Ove Eriksen
Svanhild Apeland Lande

 

Oppsummering v/ smittevernlege Drude

 • Krevende siste uke, med mange nye smittede. Det er behov for å velge strategi for smittesporing, enten slippe mer opp, eller sette av mer ressurser til smittesporing.
 • Vi har ikke et utbrudd pr definisjon da det er mange forskjellige grupper blir smittet nå, krevende å finne smittekilder
 • Det er mange reisende både over Russlands og Finlands grense

Erfaringer fra testing i skole v/ Arnulf og Ane-Marie

 • Testing i skoler og barnehage har ikke avdekket smitte, bortsett fra et tilfelle

Testing, isolasjon og smittesporing v/ Drude og Kjerstin

 • Lav terskel for utdeling av tester har gitt effekt. Mange av de som har vært positive har avdekket dette ved hjemmetesting.
 • Vi forventer mer tester inn på lager i løpet av midten av januar
 • Isolasjon på hotell har fungert bra for å unngå smitte av nære i husstanden
 • Det er mye arbeid å følge opp smittede og nærkontakter, smittesporingen vil ikke ha kapasitet til samme nivå på oppfølging hvis antallet smittede øker i særlig grad

Diskusjon om strategi for smittesporing

 • Hvis vi velger å trappe ned smittesporingsnivået kan vi anta at det vil føre til økt smitte og fravær ellers i kommunen.
 • Hvis vi velger å beholde dagens nivå med smittesporing må vi tilføre ressurser i form av personell.

Beslutninger

 • Eivind, Drude, Per Christian og Kjerstin lager forslag til løsning for smittesporing og oversender kommunedirektør for vedtak
 • Det lages kort pressemelding om antall smittede den siste uken, med oppfordring om vaksinering - Per Christian
 • Det arrangeres møte med reiselivsbedriftene om informasjon og håndtering av smitte - Per Christian