Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Planavgrensning oppstart_400x291

Varsel om oppstart av planarbeid

Fv. 885 Langvasseid–Svanvik

Statens vegvesen har startet arbeidet med å lage en detaljregulering for oppgradering av fylkesveg 885, mellom Langvasseid og Svanvik.

Det inviteres til åpent informasjonsmøte ​21.02.18, kl. 18:00-20:00 på Svanhovd, Svanvik.

Vegen skal utbedres i forhold til jevnhet gjennom tiltak som utstrakt grøfting og skifting av stikkrenner. Vegen må også forsterkes og asfalteres, og rekkverk langs store
deler av vegen må skiftes ut. Trafikksikkerhet og framkommelighet skal være bedre etter ferdig utbedret veg.

Du sender synspunkt, innspill og andre relevante opplysninger innen fredag 2. mars 2018

Varselkart coop sandnes

Varsel om oppstart: Detaljregulering for Coop Sandnes

I hht Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles herved om at det er igangsatt arbeid med detaljreguleringsplan for ny Coop butikk ved Sandnes, sør for Hesseng. Tiltakshaver er Coop Finnmark SA.

Høybukta vest - forside_300x250

Detaljregulering for Havn og vei til havn - Høybukta vest i Sør-Varanger

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram

Statens vegvesen og Kystverket skal i samarbeid med Sør-Varanger kommune i gang med å lage en detaljregulering for ny havn i Høybukta vest med tilknytning til E6. Vi ber med dette om innspill til arbeidet. ​Forslag til planprogram kan lastes ned her, på nettsidene til Statens vegvesen, eller leses på Servicekontoret.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk