Rådgiveren kan gi en forhåndsvurdering av ditt forretningskonseptet, og veilede i arbeidet med forretningsplan, budsjetter, kalkyler, valg av organisasjonsform og lignende. Det er ingen søknadsfrist, og innkomne søknader behandles fortløpende. Vanlig saksbehandlingstid er ei arbeidsuke utenom ferietid.

Kommunen har for tiden avtale med tre forhåndsgodkjente bedriftsrådgivere:

Andre rådgivere kan forhåndsgodkjennes av Sør-Varanger kommune etter søknad. Minimumskravet er Bachelor i økonomi, bedriftsøkonomi eller tilsvarende og i tillegg minst to års relevant praksis.

I tillegg til etablererveiledning, kan kommunen på gitte vilkår også tilby økonomisk støtte til investeringer. Her kan du lese mer om våre næringsfond.

 

Etablererkultur er også et av satsingsområdene til kommunens heleide utviklingsselskap, Sør-Varanger Utvikling AS. De har en egen Startup-pakke som du får tilgang til med å trykke på meg!