I forbindelse med overgang fra matrikkeladresser til veiadresser, er det nå noen navneforslag som er på høring. Dette gjelder følgende veier:

FRA-TIL FORSLAG TIL NAVN
E6-Myrheim (Bugøyfjord) Hivandveien
E6-veien bak grendehuset (Bugøyfjord)

Nordliveien

Grendehusveien

E6 (Bugøyfjord) Rismyrveien
Bjørnsundveien-Furumo (Pasvik) Furumoveien
Jarfjordveien-Storbukt Koiveien

 

De som ønsker, har også mulighet til å komme med egne forslag. Dette er kriteriene for navn: 

  1. Skal ikke kunne forveksles med andre offisielle stedsnavn i kommunen.
  2. Skal bygge på lokal navnetradisjon.
  3. Skal passe til stedet.
  4. Bør være variert.
  5. Bør ikke virke støtende eller komisk.
  6. Bør være lett å oppfatte, skrive og uttale.
  7. Bør unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavna.
  8. Bør i størst mulig grad unngå like navn i nabokommuner/utrykningsområder

Fristen er 31.07.19. Send forslag