Høring/oppstart

Høring/oppstart Kunngjøring av fastsatt planprogram til Detaljregulering for Solsletta hyttefelt

Planprogram til Detaljregulering for Solsletta hyttefelt er nå fastsatt.

Sør-Varanger kommunestyre behandlet saken i møte 10.02.2021, sak 14/2021

(planID 5444-2019006).

forside solsletta planprogram

Plandokumentene finner du her:

Fastsetting av planprogram til detaljregulering for Solsletta hyttefelt.pdf

2019006_Planprogram Solsletta 004.pdf

Merknadsoversikt planprogram Solsletta.pdf

A3 Skisseforslag solsletta 2020_08_19.pdf

 

Klageadgang:

Fastsettelse av planprogrammet kan ikke påklages, men det vil være mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til detaljregulering blir lagt ut på høring.

Spørsmål i saken kan rettes til; postmottak@svk.no / 78 97 74 00, vennligst oppgi vår referanse 19/2524.

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

24.02.2021

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.