Møtetidspunkt:   Fra kl. 12:00 til kl. 12:45

Møtested:             Skype

Tilstede:

 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 
 • Enhetsleder og fungerende kommunalsjef HOV Anja H. Uglem
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen
 • Folkehelsekoordinator Kjerstin Møllebakken
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra smittevernlege
  • 2 smittede i Sør-Varanger (fra mars) – altså uendret smittetall
  • En del prøvetaking, ingen stor etterspørsel
  • Pårørende som vil på besøk i omsorgsinstitusjoner/karantenebestemmelser
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Turister og innreise: Brev fra helsedirektoratet av 06.07.20 – kontorsjefen kontakter Visit Kirkenes ifht. hvilken informasjon vi som kommune skal gi turister. Kontorsjefen kontakter også Avinor ifht. fly som blir omdirigert til Banak ved dårlig vær, og som da medfører at passasjerer sendes med buss via Finland til Kirkenes.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Oppussing/renovering Prestøyhjemmet har betydning for beredskap ifht. rom som stenges som følge av dette.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Det lages retningslinjer og rutiner ifht. flyktninger som kommer etter sommeren
  • Sommer-SFO og sommerskole går bra, gode rutiner
 5. Informasjon fra ordfører
  • Håndtering av grensepassering – har ikke fått tak i politimesteren om dette
 6. Informasjon fra kontorsjef
  • Kirkenesdagene er håndtert, jfr. referat fra forrige uke
  • Godt håndtert mediesak ifht. oppslag om smitte
  • TISK (testing, isolering, smittesporing, karantene) – informasjon om status for arbeid med beredskaps- og personplaner for dette, jfr. brev fra Helsedirektoratet 3. juli 2020. Forsøker å ha planene klare i løpet av uke 29.