Møtetidspunkt:           Fra kl. 12:00 til kl. 13:05

Møtested:                   Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (Skype)
 • Smittevernlege Drude Bratlien (Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (Skype, til kl.13:00)
 • Enhetsleder Lene Nilsen Holte (Skype)
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng (Skype)
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie (Skype)
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken (Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • 73 prøver i garasjen forrige uke, 166 på Storskog (over 800 passeringer)
  • Jul: Studenter som kommer hjem fra både inn- og utland, hva med vår kapasitet ifht. rådgivning, ivaretakelse av syke, karantene, isolasjon osv. dersom vi får smitte – pr.nå har vi ikke karantenehotell, men noen leiligheter som er tilgjengelig.
  • Scenarietenking og beredskap for jula ifht. TISK. Ved behov for ekstra ressurser skal dette tas tjenestevei. Det blir eget møte om TISK.
  • Magnus og Mona vil utarbeide råd til de som tar imot sine studenter/hjemkomne mot jul
  • Oppdatering på karanteneregler, de fleste land er røde, Finland er gult. Nye bestemmelser om testing for helsepersonell, må testes hver 3. dag for å få unntak for karantene.
  • Helsedirektoratet har sendt spørsmål om etterlevelse av forskrift som våre kommuneoverleger er bedt om svare på mv., vi er en av 5 kommuner som har fått spørsmålet – vi er synlige.
  • First Lego League er vurdert av smittevernlegen som gjennomførbar og hun mener de har en god plan for gjennomføring
 2. Informasjon fra enhetsleder helse/omsorg
  • Klargjøring av Solkroken etter at brukerne er flyttet ut. Dette med hensyn på å klare lokalene.
  • Begynt med en plan for hva vi gjør dersom sykepleiere fra naboland må karanteneres, og ifht. smitte blant helsepersonell
  • Mulig smitterisiko ifht. studenter/hjemkomne til jul som vanligvis arbeider som vikarer i ferier.
 3. Informasjon fra beredskapsleder
  • Jobber med kort- og langsiktige løsninger for testgarasjen ifht. kulde. Telt synes ikke å være en god løsning ifht. dette, vi må enten se på bygnings-messige tiltak eller å finne nye lokaler. Dette er et kostnadsspørsmål, som også må avklares med utleier.
  • Arbeidsreisende fra Finland er avklart ifht. at det ikke er karanteneplikt siden landet nå er på gult.
  • Boligkohort, 5 leiligheter i Nisseveien er utpekt ifht. forskriften. Hvilke vedtak må gjøres ifht. aktuelt lovverk dersom bosatte i ytterste konsekvens må ta ansvar og omsorg for de som innkvarteres?
  • Ordensvakter for testgarasjen. Vanskelig ifht. at garasjen ikke er bemannet hele tiden, uforutsigbarhet for de som skal være vakter. Det jobbes videre med dette i TISK gruppa.
  • Møte med Henriksen og KIMEK angående smitte på båt. Vår strategi  er å forhindre at skip med smitte kommer hit, men må gå til Tromsø. Det er god dialog med skipsagentene.   
  • Det er en bekymring om opptreden fra gjennomreisende, eks. transportsjåfører osv. som vi ikke har oversikt over hvor beveger seg eller har kontakt med. Beredskapsleder skal ha møte med øvrige agenter også ifht. hvordan vi skal forholde oss til dette.
  • Det jobbes med hvordan vi skal håndtere mottak og administrasjon av medisinsk smittevernutstyr.
  • Reiseinformasjon på kommunens nettsted i fht. norsk/finsk grense – lenke til FHI’s bestemmelser og råd
 4. Informasjon fra koordinator
  • Arbeider med juleturnus/vaktlister for smitteoppsporingsteam
 5. Informasjon fra kontorsjef
  • Trafikklysmodellen: Mange detaljerte spørsmål, men en god måte å øke bevisstheten på. Regional omfattende smitte tas inn på gult nivå. Ifht. politiske møter, utleie av lokaler, sosiale sammenkomster og besøk på tvers av avdelinger forholder vi oss til nasjonale føringer. Modellen gjøres kjent for organisasjonen, og kriseledelsen tar modellen opp ukentlig. Den enkelte leder kan iverksette strengere tiltak enn modellen tilsier.