Møtetidspunkt:           Fra kl. 12:00 til kl. 13:00

Møtested:                   Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (Skype)
 • Smittevernlege Drude Bratlien (Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (Skype)
 • Enhetsleder Lene N. Holtet (Skype)
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Fungerende varaordfører Lena N. Bergeng (Skype)
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie (Skype)
 • Plan- og utviklingssjef Frans Ove Eriksen (Skype)
 • Koordinator Kjerstin Møllebakken (Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • 65 testet i garasjen, 19 på Storskog forrige uke
  • Det er behov for å få til kortsiktig og langsiktig løsning for garasjen pga. kulde. De kan være behov for ordensvakt til å åpne og lukke portene. Beredskapsleder fremmer forslag til langsiktig løsning til neste ukes kriseledelse. Enhetsleder Lene Holte sender forespørsel til Storskog for å høre om de kan bistå i smittegarasjen i byen på kort sikt.
  • 2 positive tester på Storskog i forrige uke, 6 i karantene/isolat her
  • God organisering av smittesporingsteamet i vår kommune, noe vi er stolte av.
 2. Innmeldt sak fra rådmannen
  • Saken gjelder opprettelse av en ny smittekohort på eldresenteret utredet på en god måte, langvarig løsning for økt beredskap innen HOV. Politisk ledelse ga sine innspill til saken som er utredet for politisk behandling. Vi har pr. dato ingen beredskap på smittekohort, men det er et krav vi må oppfylle i fht. TISK. Vanskelig å få tak i den kompetansen vi trenger for å drifte dette, da vi rekrutterer i konkurranse med andre. Vi må ha en plan både for kort- og langsiktige løsninger; Solkroken, Nisseveien eller «der den/de smittede befinner seg». Det er ikke budsjettert for dette, men kostnadene kommer uansett. Usikker på om vi får dekket dette i etterkant, men et viktig beredskapstiltak. Kriseledelsen støtter de utredningene som er gjort og saken fremmes for polititisk behandling.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Vikarer fra utlandet (reisende fra røde land/områder som EU definerer), trer i kraft natt til lørdag- Enhetsleder og smittevernlege samarbeider om hva vi gjør ifht. dette.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst – ikke tilstede
 5. Informasjon fra beredskapsleder
  • Vi fikk melding fra en gjest på Ritz i helga, fullt på dansegulvet og smittevernregler ikke overholdt. Har hatt møte med daglig leder, som er klar over problemstillingen, men vanskelig å overholde reglene. Har iverksatt tiltak og etter eget initiativ bestemt seg for å stenge kl. 24.
 6. Informasjon fra kontorsjef
  • Trafikklysmodellen vurdert innført for hele kommunen, med tilpasninger ifht. de enkelte enheter. Kriseledelse skal ta beslutning om hvilket nivå vi til enhver tid er på, men det kan være ulike nivåer. Trafikklysmodellen støttes og vedtas av kriseledelsen. Kontorsjef og beredskapsleder arbeider videre med modellen for å innføre modelle i alle enheter. Modellen skal justeres fortløpende og brukes aktivt.
  • Henvendelse til kommunen om Halloween osv.: Folk må forholde seg til FHI’s bestemmelser, ingen lokale bestemmelser.
  • Julebord: Sosiale sammenkomster legges inn i trafikklysmodellen.