Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:40

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Fungerende kommuneoverlege Espen Kvammen Rafaelsen (på Skype)
 • Smittevernlege Drude Bratlien (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (på Skype)
 • Arnulf Ingerøyen (på Skype)
 • Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på Skype)
 • Kommunalsjef Håvard Lund
 • Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlegen
  • Første positive test i dag, kvinne – vi har kontroll på det smittevernfaglige. Vedkommende har vært i karantene pga. utenlandsreise, dette gjør smitteoppsporingen enklere. Ikke behov for sykehusinnleggelse. Dette påvirker ikke kommunal helsetjeneste/ legevakt.
  • Kjerstin M. har fått god oversikt over utstyr, og har lagt inn bestilling på det som mangler. Vi har ganske god lagerbeholdning akkurat nå, ingen krise denne eller neste uke.
  • Hjemmesykepleien er veldig viktig – vi må ha reservekapasitet her ifht. pasienter som ikke skal ut og der det tas prøver hjemme.
  • Forslag til informasjonsgruppa om kampanje for ungdom ifht. det å holde seg hjemme.
  • Myra fysioterapi tilbyr videokonsultasjoner og trening – kan kanskje være en ressurs ifht. å holde seg i aktivitet.
  • Har kommunen en plan for flere plasser ifht. isolat (spørsmål fra sykehuset): Brakkene til Tschudi er befart og det er gjort en smittevernfaglig vurdering. Sak om lokasjoner må forberedes for kriseledelsen i samarbeid mellom kommuneoverlege, økonomisjef, kommunalsjef HOV og enhetsledere.
  • Dersom situasjonen eskalerer, må vi være forberedt på å bruke våre sengeplasser til pasienter fra sykehuset – ikke nødvendigvis smittepasienter.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Kommuneoverlege og rådmannen holder kontakt i helga via sms og det settes i utgangspunktet ikke kriseledelse.
  • Politiet får veldig mange spørsmål ifht. korona – finner mye bra info på kommunens hjemmeside.
 3. Informasjon fra kommunalsjef helse, omsorg og velferd
  • Intet nytt.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • I løpet av dagen kommer det ny forskrift fra utdanningsdirektoratet ifht. elever med spesialundervisning.
 5. Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
  • Stor vannlekkasje på Sandnes – noen hus uten vann, og det jobbes med å få dette reparert.
  • Forespørsel fra brannmester om beredskapsrådet, det besluttes at brannmester blir med i neste møte, 2. april.
 6. Informasjon fra personalsjef
  • Karantene: 27 ansatte, 4 teknisk/adm., 11 kultur/oppvekst, 12 HOV.
  • Mindre spørsmål til personalavdelingen nå enn det var tidligere ifht. korona
  • KS vedr. permitteringer: KS har hatt møte med alle regioner, permittering av ansatte skal unngås i det lengste. Ikke hensiktsmessig å overføre permitterte til NAV, i et større perspektiv. Kompensasjonsordning for kommunene vurderes.
 7. Informasjon fra ordfører
  • Intet nytt.
 8. Informasjon fra økonomisjef
  • Intet nytt.
 9. Informasjon fra kontorsjef
  • Krisekommunikasjonen i dag ble forberedt for 1 uke siden (den første smittede)
  • Begynner å få andre spørsmål nå ifht. tidligere. Skal ut med video og info ifht. «brakkesyka» til helga.
  • Øvrige budskap opprettholdes.