Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:40

Møtested:              Skype

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Havnesjef Eivind Gade-Lundlie
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen 
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell 
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Smittevernlege informerte om hvordan retningslinjer fungerer lokalt ifht. beredskap, informasjon, smitteoppsporing, testing og karantene for helsepersonell.
  • Får fortsatt henvendelser fra utenlandske firmaer som vil på besøk, befaring osv. – dette er tilfeller for grensemyndighetene.
  • Henvendelse fra sykehuset ifht. vikarer som skal testes – dette har fungert for kommunalt ansatte fra dag 0, men det ser ut for at prøvetaking/svar for sykehusets ansatte nå skal ivaretas av sykehuset selv.
  • Mer testing nå.
 2. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Følger opp det smittevernlegen tar opp - svært viktig med informasjon og gode rutiner – kontinuerlig arbeid.
 3. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Redusert åpningstid i barnehagene: Rådmannen har besluttet at åpningstiden skal være redusert til og med 31. juli pga. ferieavvikling og opprettholdelse av gult nivå i barnehagene.
 4. Informasjon fra havnesjef
  • Servicepersonell på kai – politiet er kontaktet for å kjøre hyppigere patruljer
  • Covid-19-smitte i Båtsfjord – politiet opplyser at båten kom fra Kirkenes etter mannskapsbytte her. Grunn til bekymring ifht. mannskapsbytter, det er ingen kontroll med reiserute fra den russiske grensa og til havner rundt i Norge (Karmøy, Ålesund, Tromsø osv.). Viktig at vi har dialog med skipsagentene og informerer godt om dette – men vi har ikke myndighet til å kontrollere.
  • Russiske vogntog – grensen er åpen for disse mellom kl. 10 og 13 daglig - ingen kontroll med reiserute for disse heller.
  • Bekymring omkring mannskapsbytter generelt i forbindelse med at Kirkenes er et transportknutepunkt (båt, fly, buss). Disse mannskapene kan krysse landegrenser uten jobbkarantene, og flere skal bo på hotell her lokalt. 
  • Ingen norsk-russisk samarbeid ifht. smittesporing dersom russisk vogntogpersonell tester positivt etter ankomst ved russiske grensen.
 5. Informasjon fra personalsjef
  • Intet nytt.