Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:45

Møtested:             Skype

Tilstede:

 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Kommuneoverlege Mona Søndenå
 • Kontorsjef Magnus Mæland, referent for møtet
 • Personalsjef Line Kristiansen
 • Kommunalsjef oppvekst og fungerende rådmann Arnulf Ingerøyen 
 • Enhetsleder og fungerende kommunalsjef HOV Anja H. Uglem
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra smittevernlege og kommuneoverlege
  • 2 smittede i Sør-Varanger (fra mars) – altså uendret smittetall.
  • Er stille fra media.
  • Nye karantene bestemmelser fra EU/EØS land, med unntak (eks. Sverige, Romania, Bulgaria)
  • En del prøvetaking, rundt 25-30 tester per uke.
 2. Informasjon fra personalsjefen
  • Ingenting nytt.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Ingenting nytt.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst og fungerende ordfører
  • Ingenting nytt.
 5. Informasjon fra ordfører
  • Har vært i kontakt med politiet angående grensepasseringer. Det er kontroller utenfor arbeidstiden til tollmyndigheten. Det drives også territorital kontroll (vanlig sjekk av biler fra land utenfor karantenebestemmelser).
 6. Informasjon fra kontorsjef
  • Beredskapsplan for TISK (testing, isolasjon, smitteoppsporing og karantene).
   • Planen er lagd og vil bli revidert underveis. Det er flere grenseoppganger underveis som må avklares.
   • Planen er iverksatt og revideres kontinuerlig.