Møtetidspunkt:            Fra kl. 12:00 til kl. 13:10

Møtested:                    Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (Skype)
 • Smittevernlege Drude Bratlien (Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (Skype)
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen (Skype)
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell (Skype)
 • Personalsjef Line Kristoffersen (Skype)
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Beredskapsleder Eivind Gade-Lundlie
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • 71 prøver i garasjen i forrige uke, 9 på Storskog (33 passeringer)
  • Møte med politiet fredag ifht. grensepasseringer og negativ Covid19-test ved passering – politiets ansvar.
  • Avisolerte smittetilfeller – ingen pågående smitteoppsporingssaker nå.
  • Framdeles noen i karantene
  • Nye regler fra regjeringen skaper noe forvirring ifht. arrangementer
  • Karanteneregler er fortsatt gjeldende og er kvalitetssikret med smittevernsenteret i Tromsø
  • Bekymring ifht. samlinger på tvers av fylker og regioner og smittesituasjon – ingen god ide med skoleovernatting og turneringer i våre idrettshaller.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Bemanningsteamet – ledergruppa har vedtatt at gruppa skal benyttes til å bemanne i midlertidige og kortvarige stillinger under pandemien.
  • Karantenehotell – Sør-Varanger har fått oppdraget fredag som 1 av 4 kommuner i fylket. Ordningen faller ikke inn under lov om off. anskaffelser. Enhetsleder for beredskap innhenter tilbud fra Snehotellet for å løse våre forpliktelser. Må være så godt tilrettelagt at de skal kunne isoleres på hotellet.
  • Testing kan foretas av ansatte ved Storskog, det jobbes med dette.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Smittekohort klargjøres på eldresenteret.
  • Møte med bemanningsteamet der det skal jobbes med scenariet; hva gjør vi dersom 50 av våre ansatte må i karantene.
 4. Informasjon fra beredskapsleder
  • Karantenehotell: Har vært i kontakt med ledelsen av hotellet, nytt møte med han kl. 14 i dag. Trolig begrenset oppad til 35 personer, men problemer med døgnkontinuerlig vakthold.
  • Samarbeid med politiet/grensekontroll: Ved positiv test skal den passerende returneres, som er en utfordring for politiet. Vi må etablere samarbeid med politiet for å avklare dette og få rutiner på plass. Reisende kan i stor grad bestemme selv hvor de skal, da politiet ikke stopper dem – i prinsippet kan vi være mottakskommune for hele landet, og det vanskeliggjør planlegging av behovet.
  • Noe uklarhet ifht. hvem som skal bo på hotellet. Skal ha tilfredsstillende innkvartering.
  • Kan hotellokalene i Neiden benyttes? Legene melder om at det er hensiktsmessig å ha dette i nærheten av Storskog pga. testing. Datasystem må også vurderes, skal ikke inn i legesenterets systemer. Videre er det hensiktsmessig at det ikke er langt å kjøre, da det dette må ivaretas av kommunal legevakt.
  • Skipsmannskaper: Har hatt møte med KIMEK og Henriksen Shipping, men øvrige aktører har liten forståelse for egen beredskap ifht. ivaretakelse av skip og mannskaper med potensiell smitte.
  • Transportsjåfører må redegjøre for kjøreruta si ved grensepassering, men vi har ingen oversikt over hvor sjåfører faktisk stopper.
  • Testgarasjen og kulde: Vurderer luftveiskontoret – utleier søker byggetillatelse for ombygging.
  • Ved massetestingssituasjon må vi endre lokasjon – beredskapsleder har laget liste over aktuelle lokaler.
  • Beredskapsplan TISK må oppdateres – møte f.k. fredag om dette; organisering, oversikt, informasjon og ressurser.
  • Regelmessig info og status fra sykehusene og fylkesmannen. Beredskapsleder gjennomgår hvem som mottar mail fra disse.
  • Trafikklysmodellen ifht. skoleovernatting – i tråd med det nasjonale regelverket. Rektorer ved de store skolene stiller spørsmål ved overnatting, eks. turneringer med deltakere fra hele fylket. Noen kommuner (eks. Karasjok og Hammerfest) tillater ikke overnatting, og videregående skoler har ikke anledning til å stenge i et forebyggende perspektiv. Idrettskretsen anbefaler at man kan fortsette med trening og konkurranser som tidligere, uten faglige argumenter.
  • Det påpekes fra fungerende ordfører at for å gjennomføre konkurranser innen barneidrett, må man reise og overnatte i andre kommuner.
  • Enhetsleder har gjennomført en utredning om overnatting. Oppsummert; alminnelig utleie ingen stor risiko, utleie til tilfeldige leietakere og til overnatting noe mer komplisert pga. ressursbruk, informasjon og formidling av rutiner, kontroll og renhold, samt mulig smittespredning.
  • Skoleovernatting er ikke en lovpålagt oppgave, og der kan vi være i takt med situasjonen og drive forebyggende arbeid. Vi er på gult nivå, og viderefører utleie til faste og tilfeldige leietakere. Overnatting på skoler er ikke tillatt, slik:
  •  

Utleie av lokaler

Utleie av kommunale bygg som normalt.

 

Utleie til enkeltmøter/anledninger tillates.

Utleie av kommunale bygg til faste leietagere fortsetter.

 

Utleie til enkeltmøter/anledninger tillates.

 

Utleie av kommunale bygg til overnatting utgår.

Kommunale bygg leies ikke ut

 1. Informasjon fra personalsjef
  • Utarbeider retningslinjer for bruk av hjemmekontor for kommunalt ansatte, forbereder sak til AMU i desember.
 2. Informasjon fra økonomisjef
  • Pressemelding om øremerkede midler til karantenehotell.
  • Tror ikke de midlene vi har fått holder ut året.