Gjeldende vaksineanbefalinger juli 2022:

Det anbefales oppfriskningsdose nr. 2 for alle som er 65 år eller eldre, samt beboere i sykehjem. I tillegg anbefales også ny dose til de med kroniske sykdommer i aldersgruppen 18-64 år.

For de fleste vil dette bety dose 4. For dem som allerede har fått 4 doser på grunn av svekket immunforsvar/bruk av immundempende medisiner vil det bli dose 5.

Hvem kan få når:

Det er åpnet for å begynne å sette disse doser fra 1/7, men kun til beboere i sykehjem og alder 75+ (vaksinasjon blir i uke 33 på gamle Sandnes skole)

Aldersgruppen 65-75 må vente til etter 1/9 med sin oppfriskningsdose.

Dette er helt ny informasjon, med veldig kort varsel og midt i ferieavviklingen. Sentrale myndigheter er tydelige på at kommunene anbefales å starte opp i den grad de har kapasitet, uten å måtte inndra ansattes ferie.

De fleste kommuner vil trenger en større vaksineleveranse for å ha vaksiner til alle som er anbefalt ny oppfriskningsdose

FHI åpner for ekstrabestilling av vaksiner grunnet disse nye anbefalinger og disse leveres i slutten av juli.

 

Tydelige prioriteringer:

Vaksinekoordinator Kjerstin Møllebakken og smittevernlege Drude Bratlien har brukt formiddagen på å planlegge i lag med øvrige aktører.

Det er gitt en tydelig føring på prioriteringsrekkefølgen for den gruppe som kan få fra 1/7 sir Bratlien, beboere i sykehjem har høyest prioritet, etter dem vil hjemmesykepleiens brukere med alder 75+ få tilbud, før det åpnes for alle i gruppen 75+.

 

Vi har ikke såpass med vaksiner liggende at alle kan få nå, sier Møllebakken. Derfor må vi prioritere og da vil beboere på sykehjem og omsorgsboliger få de vaksiner kommunen har inne per i dag.

Vi ser antallet smittede har økt noe, også blant de eldste, sier Bratlien. -Det har vært flere sykehusinnleggelser og vi mener det haster med å vaksinere de aller mest sårbare. Dialogen med kommunens sykehjem er allerede i gang, det forventes at vaksinering kan starte der allerede i neste uke. 

 

Det er ca 800 personer i aldersgruppen 75+ så det er ikke noe man kan løse på en enkelt dag med drop-in. Vi tror det vil bli tilbud til resten av denne gruppen i august (uke 33), men må komme tilbake med mer informasjon etter hvert, sier Møllebakken. Mere informasjon vil komme i Sør-Varanger avis i august.

 

Vær tålmodig, det er vaksine til alle:

Bratlien ber om forståelse for at de må prioritere og ikke kan tilby alle vaksine innen få uker. Det er mye som skal på plass, og ikke minst må vi få levert de 800 vaksinene vi nå legger inn bestilling på, supplerer hun.

De som er i aldersgruppen 65-74 år er også en stor gruppe, de må vente til etter 1/9, på lik linje med 18-64 år med kroniske lidelser.

Det er vaksine til alle, men vi ber folk være tålmodige og vente på tur. Immuniteten i befolkningen er  veldig mye bedre nå en før smittebølgen forrige høst, så samlet sett er det ikke noe som haster. Vi ser dog at de aller eldste og mest sårbare rammes hardest og havner på sykehus, og derfor må de få oppfriskningsdose først avslutter Bratlien.

 

-Ikke ring og mas på vaksinetelefonen, avslutter Møllebakken. Vi har ikke de nødvendige doser inne, mer informasjon kommer straks vi får oversikt vedrørende levering og tilgjengelig personell.

 

Bilde: Colourbox

Bilde: Colourbox