Smittevernlegen har en god forklaring på det:

FHI skal i denne uke gi sine anbefalinger om videre koronavaksinering til sentrale myndigheter. Flere ulike momenter må tas hensyn til, blant annet er det en undervariant av omikron (BA.5) som antas å dominere utover høsten. Denne variant er kanskje mer smittsom, men gir ikke alvorligere sykdom. Mange vil være godt dekket av de allerede anbefalte doser, mens noen vil kunne ha behov for påfyll.

Man vet at immuniteten faller gradvis etter vaksinasjon og koronainfeksjon, dermed må man sikre at vaksinedose for høst-/vinterbølgen settes på riktig tidspunkt.  Å sette dose 4 nå kan rett og slett være for tidlig. Det kan også være aktuelt å gi dose 4 med en mer tilpasset vaksine, denne er fortsatt under produksjon. Man har også vurdert å samkjøre dose 4 med influensavaksinering for risikogruppene.

Hvorfor vente?

Fordi vi trenger svar på følgende:

-hvilken vaksine skal vi ha, samme som tidligere eller ny variant-vaksine?

-hvem skal ha, FHI tror at 65+ får tilbud, samt folk med ulike risikofaktorer

-helsepersonell skal kanskje ha, usikkert om det blir i alderskohorter, ikke avklart

-vi må sette vaksinen så den dekker best mulig til høst/vinter, altså ikke for tidlig

-skal dose 4 samkjøres med influensavaksinering for alle/noen?

 

Smittevernlegens klare anbefaling er å vente på oppdatert informasjon om dose 4 fra sentrale myndigheter.  

Smittevernlegen presiserer at personer som bruker immundempende medisiner er anbefalt dose 4 fra før, og bør møte opp for dette hvis de mangler siste dose. Alle andre bør ha litt is i magen, og det er det gode faglige grunner til.

Saken oppdateres når det kommer mere informasjon fra sentrale helsemyndigheter om videre strategi for dose 4.

Spørsmål til artikkelen rettes til undertegnede.

 

 

 

Per Christian Ludvigsen

Kontorsjef

Administrasjonsavdelingen

 

Kommunevåpen til outlooksignaturSør-Varanger kommune

         -  En grensesprengende kommune -

 

Tlf: 95249389

E-post: per.christian.ludvigsen@sor-varanger.kommune.no