www.sor-varanger.kommune.no

Pr 17.04.2009

Promoteringsvideo hvor Ordfører ønsker velkommen til Sør-Varanger kommune.
Videoen kan benyttes av personer og organisasjoner som representerer Sør-Varanger-samfunnet og som ønsker å promotere Sør-Varanger.
Videoen distribuert etter avtale - på minnepinne (med kommunelogo) - ved henvendelse til Servicekontoret.
2009-04-23