Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bolig/forretning/kontor på eiendom GBNR 23/485, Selskapsveien 1. I dag er eiendommen regulert til offentlig formål.

Planforslaget m/vedtak finner du under: 

Saksfremlegg med vedtak: DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1 - 1. GANGS BEHANDLING.pdf

Beskrivelse: 2015003_BESKR_Selskapsveien 1_220116.pdf

Bestemmelser: 2015003_BEST_Selskapsveien 1_020616.pdf

Plankart: 2015003_PL_Selskapsveien 1_090616.pdf

I tillegg vil det ligge et eksemplar av plandokumentene til gjennomlesning på servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes.

Eventuell uttalelse sendes til kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 04.10.2016. Vennligst oppgi vår referanse 15/2916 ved henvendelser.