Eksempler på slike hendelser kan være:
Naturkatastrofer, ulykker, hundebitt, alvorlige nestenulykker, alvorlig mobbing, ubehagelig behandling på sykehus, plutselig/alvorlig skade/død av viktig person, vold, vitne til vold og fysisk/seksuell mishandling.

Om tilbudet:
Ved Sør-Varangers psykiske helsetjeneste deltar to behandlere i et forskningsprosjekt om behandling av psykiske helseplager etter skremmende hendelser hos barn mellom 7 og 12 år. Via prosjektet tilbyr vi oppfølging av barn sammen med en omsorgsperson, for hjelp til håndtering av plagene.  Behandlingen forutsetter at en omsorgsperson kan og vil delta aktivt. Dette kan være en forelder/fosterforelder eller en annen person som står barnet veldig nær (som tante/onkel, bestemor/bestefar).

Det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som leder prosjektet, etter midler fra Helsedirektoratet. Behandlingen er basert på veldokumenterte virkemidler og er forsøkt i USA med god effekt. Forskningsprosjektet søker å finne ut om denne behandlingen er egnet i norske kommuner. Vi som behandlere har fått opplæring i metoden, som kalles Trinnvis traumefokusert kognitiv atferdsterapi (trinnvis TF-CBT). Vi mottar jevnlig veiledning under hvert behandlingsforløp.

Kontakt:
Om dette virker aktuelt for deg og ditt barn, kan du henvende deg direkte til oss som behandlere. Vi vil da kontakte deg for å avtale en kartleggingssamtale der vi avklarer om tilbudet passer.

Her er vår kontaktinformasjon:

 

  • Ingvild Trøite Johnsen, kommunepsykolog i Sør-Varanger: 458 44 501
  • Line Bednarczyk, miljøterapeut ved avd. for psykisk helse og rus i Sør-Varanger: 982 68 437


Ta gjerne kontakt ved spørsmål!