Gebyrregulativ for tjenester innen for plan- og utvikling

Gebyrregulativ for 2020.

 

Gebyr og brukerbetaling innene helse, oppvekst, gravemelding, salgs- og skjenkebevilling og torghandel

Gebyr og brukerbetaling for 2020.

 

Gebyr vann, avløp, slam, renovasjon og feiing.

Gebyr for 2020