Kommunestyrets vedtak og fastsatte planprogram kan lastes ned her:

VEDTAK PLANPROGRAM TIL DETALJREGULERING FOR NYTT NEIDEN TOLLSTED (L)(571031).pdf

Planprogram Neiden tollsted fastsatt250516.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes.

Vedtaket omfattes ikke av reglene i plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28 og kan ikke påklages.

 

Plan- og Utviklingssjefen

31.05.16