Prinsippene for kriseledelsens arbeid

Kommunen følger de fire prinsippene for beredskap og krisehåndtering  

 

1. Ansvarsprinsippet

Den virksomheten som til daglig har ansvaret  for et fagområde, har også ansvaret for samfunns- sikkerheten på dette området. Ansvarsprinsippet innebærer en plikt til å opprettholde viktige  funksjoner og oppgaver innenfor egen virksomhet dersom det inntreffer en uønsket hendelse slik vi har nå.

2. Likhetsprinsippet

Ved håndteringen av en uønsket hendelse skal kommunens organisering være mest mulig lik den ordinære organisasjonen. Erfaring og kunnskap om organisasjonen som opparbeides gjennom det daglige arbeidet, er et godt utgangspunkt for effektiv krisehåndtering

3. Nærhetsprinsippet

En uønsket hendelse skal håndteres på organisatorisk på lavest mulig nivå.  

4. Samvirkeprinsippet

Alle samfunnssikkerhetsaktører har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samarbeid med  relevante aktører og virksomheter, både når det gjelder forebygging, beredskap og krisehåndtering.

 

Faste møtepunkter

Kriseledelsen møtes daglig klokken 12 og ellers ved behov.

 

Kriseledelsens organisering