Besøk på sykehjem og omsorgsboliger for personer som har vært i kommuner med mutert virus

Denne retningslinjen er gjeldende i perioden 26.01.21 – 09.02.21.

Kommunene det gjelder for er regulert i Forskrift om smitteverntiltak ved koronautbrudd

(Covid-19 forskriften).

 

Gjelder personer som de siste 10 dager har vært i berørte kommuner, eller hatt besøk fra

berørte kommuner:

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler, Ås.

 

Besøk i de 15 nabokommuner som også har skjerpede smitteverntiltak lokalt er ikke omfattet

av denne prosedyre for økt testing

 

Besøk på sykehjem

Det anmodes om at besøk utsettes i minst 10 dager dersom en har hatt opphold i de aktuelle

kommunene. Dersom en likevel må gjennomføre besøk innenfor en 10 dagers perioden etter

å ha vært i en av de overnevnte kommuner, må den besøkende ta en PCR-prøve og denne

må være negativ før besøk kan gjennomføres.

 

Hvis det er absolutt behov for besøk innenfor denne 10 dagers perioden kan hurtigtest

benyttes i tillegg til PCR-prøve. Ved negativt svar på hurtigtest kan det gjennomføres besøk

hvor den besøkende bruker munnbind. Dette kan for eksempel være besøk som er knyttet til

livers siste fase.

Ta kontakt med avdelingen for å avtale besøk. Alle besøk skal avtales på forhånd.

 

Besøk i omsorgsbolig.

Det anmodes om at besøk utsettes i minst 10 dager dersom en har hatt opphold i de aktuelle

kommunene. Besøk kan ikke skje i fellesareal. Besøkende må gå raskeste vei til

omsorgsboligen og samme vei ut igjen.

 

Lene Nilsen Holte

Enhetsleder