Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune kollektive reisetilbud med logoen "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september er det et sekssifrede telefonnummeret 116117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: | Høring/offentlig ettersyn: Forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter

Planer under arbeid - si din mening!

Planer under arbeid - si din mening!

Se hva som er til høring og gi din uttalelse her ›

Høring/offentlig ettersyn: Forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter

Forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter legges herved ut til høring/offentlig ettersyn.

Eventuelle innspill sendes innen 25.07.19, til postmottak@svk.no, eller Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Dokumentene, sammen med utvalg for plan og samferdsels vedtak og saksfremlegg er tilgjengelig for nedlasting ​her:

SAK FORSLAG TIL FORSKRIFT OM KOMMUNALT LØYPENETT FOR SNØSKUTER, SØR-VARANGER KOMMUNE.pdf

Forslag til Forskrift for snøskuterløyper i Sør-Varanger kommune.pdf

Kart_Forslag skuterløyper Bugøynes-Neiden.pdf

Kart_Forslag skuterløyper Jarfjord.pdf

Kart_Forslag skuterløyper Pasvik nord.pdf

Kart_Forslag skuterløyper Pasvik sør.pdf

290519_Merknadsbehandling av høringsinnspill.pdf

ROS_analyse Snøskuterløyper SVK.pdf

Støyvurderinger skuterløyper SVK.pdf

Vurdering av friluftsliv Snøskuterløyper SVK.pdf

Vurdering hensyn reindrift Snøskuterløyper SVK.pdf

Rapport naturmangfold snøskuterløyper SVK.pdf

Kulturminner og kulturmiljø Snøskuterløyper SVK.pdf

Notat - tillatelse til offentlig snøskuterløype over privat eiendom.pdf

Oversikt endringer i løypebeskrivelse.pdf

Skuterløype_forslag juni2019.sos (SOSI-fil krever eget kartprogram)

 

I medhold av
- § 4 a i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977,
- jfr.§ 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag,
- jfr. plan- og bygningsloven § 11-14

har utvalg for plan og samferdsel i sak nr. 039/19 vedtatt å legge forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til høring/offentlig ettersyn i 6 uker.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Da sjøisen i Jarfjord er veldig usikker til tider bør man finne en trase langs Grense gjerdet og binne sammen løype 11 og 16.
  Det bør også åpnes for kjøring på hele Myggvanet (løype 11) og lage en trase fra Myggvannet ned til Ropelvannet, fin rundløype blir det.
  Hilsen
  Lasse

  2019-06-26 12:48:13
  [Svar]
 • Tilknyttningsløype Angelfjell hytteområde, Munkefjord

  Kunne ønske en tilkoplingsløype fra Ongajærvi mot Angelfjell hytteområde. Trasse over Tvillingvann, Mikkelsvann, Gandula til Angelfjell hytteområde. Alternativ kunne være trasse hovedløypa- kraftlinja- Vegnesvannet-Angelfjell. Området har tidligere vært foreslått inn i forhold til en tilkoblingsløype. Mange hytter i dette område som ikke har forbindelse til regulert skuterløype.

  2019-06-17 21:58:54
  [Svar]
 • Løype 18 bør legges langs høyspentlinja som går lenger vest. Det vil være en bedre trasee og kommer da litt lenger unna flere bolighus.

  2019-06-17 21:16:31
  [Svar]
 • Jeg stiller meg positiv til tilknytning til løypenettet fra skrukebuktvatnet løype 17. legger ved kart med forslag til alternativ løype som ikke vil komme i konflikt med friluftsområdet Ørretvannet benytter.
  Med alternativ løype unngår man også krysse fylkesvei 885. Ved å få løype ned til Pasvikelva kan man "miste" store deler av sesongen da løype på Pasvikelva stenger tidligere enn f.eks løype på langfjordvannet. Ved og knytte løype 17 til Langfjordvannet vil man i tillegg spare miljøet for kjøring for å komme seg rundt og ned til Sandnes. Ved å beholde både alternativ og foreslått løype vil man gi ett godt friluftstilbud hele sesongen.

  2019-06-16 21:31:15
  [Svar]
 • Jeg stiller meg positiv til tilknytning til løypenettet fra Skrukkebuktvatnet, løype 17. Støtter også eventuell alternativ løype via Pinemyra over til Langfjordvatnet.

  2019-06-16 18:56:57
  [Svar]
 • Løype 19

  Endring av løype 19 etter forslaget som er sendt på høring. Vil skade vannkilden til alle husstanden etter veien Strand. Emil Ryeng har kommet med et forslag.
  Vi vil komme med uttalelse etter at vi har holdt styremøte i Strand vannanlegg SA.

  Mvh Tor Wikan
  Leder

  2019-06-13 23:34:47
  [Svar]
 • Flott tiltak! Vi trenger enda mere løypenett i Sør Varanger. Scooter er for åss her i nord, det samme som båt er for de sørpå! Rekreasjon på høyt nivå. Knytt sammen Neiden og Varangerbotn det hadde vært helt fantastisk! Så man slipper kjøre innom Finland for å komme dit og til Tana

  2019-06-13 20:54:54
  [Svar]
 • Jeg stiller meg positiv til tilknytning til løypenettet fra Skrukkebuktvatnet, løype 17. Støtter også eventuell alternativ løype via Pinemyra over til Langfjordvatnet.

  2019-06-13 19:38:02
  [Svar]
 • Jeg stiller meg positiv til tilknytning til løypenettet fra Skrukebuktvatnet, løype 17. men jeg legger også ved kart med forslag til alternativ løype.
  Med alternativ løype unngår man å krysse fylkesvei 885. Ved å få løype ned til Pasvikelva kan vi "miste" store deler av sesnogen da løype på Pasvikelva stenger tidligere enn f.eks løype på langfjordvannet.

  2019-06-13 14:38:37
  [Svar]
 • Løype 18 legges på vestsiden av Skogfoss fra Sameti til Skogfoss langs linjetrase. På kartet er denne tegnet inn langs den traseen nærmest fylkesvei 885. Dette medfører at løypa vil legges 30-50 meter fra to bolighus og må krysse en gårdsvei. Den skråkrysser også lysløypa på Skogfoss i nordenden, og frykter derfor misforståelser med løypevalg. Løypa bør legges langs høyspentlinja som går 300 m lenger vest, og møter eksisterende løype ved Skogfoss. Denne traseen er også mindre kupert, og derfor bedre egnet.

  2019-06-13 12:27:22
  [Svar]
 • Jeg stiller meg positiv til tilknytning til løypenettet fra skrukebuktvatnet løype 17. legger ved kart med forslag til alternativ løype som ikke vil komme i konflikt med friluftsområdet Ørretvannet benytter

  2019-06-12 21:12:34
  [Svar]
 • Løype nr 17 planlegges nå fra Brattli og over Ampervann.
  Dersom Sydvaranger gruve kommer i gang med sine planer om dagbrudd, vil hele Langvannet bli fylt igjen. Da er det ikke mye turterreng igjen øst /sør for Ørnevannsområdet. Andevann og Ampervannområdet blir da den eneste traseen for skigåere. Og vi ønsker et støyfritt område fritt for skutere.
  Det vil ved evt drift i Kjellmannsåsen være mye støy i området for turgåere,det vet vi fra tidligere erfaringer. La oss få beholde en støyfri sone i området Andevann-Ampervann

  2019-06-12 20:13:10
  [Svar]
 • Det heter Bugøynes til Bugøyfjord, IKKE Neiden.

  Det må jo være mulig for administrasjonen å få nå rett ihht stedsnavn, det går allerede løyper fra Neiden og til Bugøyfjord.

  2019-06-12 15:39:28
  [Svar]
  • Hei.
   Dersom du sikter til at kartet heter Bugøynes-Neiden, så er dette for å synliggjøre at kartet inneholder løypenettet i området Bugøynes til Neiden, altså løype 1 til og med 8.
   Løype 2 går fra Bugøynes til Bugøyfjord.

   Håper dette var oppklarende.

   2019-06-13 08:00:20
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS