Planforslaget kan leses under menypunkt «kommunekart», kommunekart.com kan også lastes ned (gratis) som app til nettbrett og mobil.

Ved relansering av vår hjemmeside, vil planforslaget være tilgjengelig i «planportalen».

Innspill kan innen frist 26.05.17 sendes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, boks 416, 9915 Kirkenes. Vennligst oppgi vår referanse 13/263.

Plandokumentene kan lastes ned her:

Saksframstilling og vedtak:

SAKSFRAMLEGG MED VEDTAK OM FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026 - 2.GANGS HØRINGOFFENTLIG ETTERSYN.pdf

RÅDMANNENS MERKNADSBEHANDLING KPA 2014-2026_220317.pdf

Plandokumenter:

2004105PLANBESKRIVELSE KPA 2014-2026_270317FORSLAG.pdf

2004105PLANBESTEMMELSER KPA 2014-2026_270317FORSLAG.pdf

2004105ROS-analyse_KPA2014-2026_ 270317.pdf

2004105Vedlegg 1 Planer som fortsatt skal gjelde_270317.pdf

2004105Vedlegg 2 Parkeringsbestemmelser KPA_270317.pdf

2004105Vedlegg 3_LNFR-Spredt Eksisterende Boliger og Fritidsboliger i Distrikta og Uregulerte områder KPA_270317.pdf

2004105Vedlegg 4_LNFR-Spredt Eksisterende Bebyggelse i Ødemarksområder og ved Sjø KPA_270317.pdf

Plankart:

(0)KPA-Plankart.pdf

(1)KPAdelområde Grensefoss-Skogfoss.pdf

(2)KPA-delområde Skogfoss-Svanvik.pdf

(3)KPA-delområde Svanvik-Holmfoss-Langvasseid.pdf

(4)KPA-delområde Langvasseid-Håbetkrysset-Sandnesbrua.pdf

(5)KPA-delområde Bugøynes-Brannsletta-Bugøyfjord.pdf

(6)KPA-delområde Neiden-Munkefjordområdet.pdf

(7)KPA-delområde Jakobsnesområdet-Fra Elvenes til Jarfjorden-Bøkfjord fyr.pdf

(8)KPA-delområde Jarfjordområdet.pdf

(9)KPA-delområde Tømmerneset.pdf

(10)KPA-delområde Skogerøya.pdf

(11)KPA-delområde Kirkeneshalvøya.pdf

 

Plankartet kan leses på kommunekart.com, se link: https://kommunekart.com/?urlid=c39e7b21f7d044809d7f34ebedce531e

- Velg kartlaget kommuneplan forslag. Kommunekart.com finnes også som app til mobil og nettbrett.

 

Plan- og utviklingssjefen