Tilskuddet skal dekke utgifter til ledsager og må dokumenteres etter avviklet ferie. Bankkontonummer må oppgis. Det presiseres at ledsagertilskudd skal utbetales til den utviklingshemmede som dekning av utgifter hun/han har hatt til ledsagerutgifter.
 
Søknaden skal utformes som brev og sendes:
 
Sør-Varanger kommune
Servicekontoret
Postboks 406
9915 KIRKENES
 
eller elektronisk til: postmottak@svk.no
 
Evt. henvendelser rettes til Servicekontoret, tlf.nr. 78 97 76 00.
 
Søknadsfrist: 15. april 2010.”