Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Kunngjøringer | Utomhusplan for deler av strandpromenaden i Kirkenes

Kunngjøring

Utomhusplan for deler av strandpromenaden i Kirkenes

Det varsles herved om at det er igangsatt arbeid med utomhusplan for deler av strandpromenaden i Kirkenes.

 

Utomhusplanen vil i hovedsak omfatte grøntarealer langs sjøen ved Thon hotell i Kirkenes, avgrensning av planområdet er vist i illustrasjonen nedenfor.

 

Hovedmålsetninger for strandområdet:

Prosjekteringen av en ny strandpromenade er et ledd i en større satsning på Kirkenes som by, og omfatter flere delprosjekter. Det er viktig at planmaterialet gir et svar på hvordan kontakten mellom sentrum og sjøen kan løses, hvordan strandsonen kan bli attraktiv og karakteristisk/eksklusiv, og en del av bylivet i Kirkenes. Samtidig er det også viktig at planmaterialet viser utforming av overgangen mellom sjøen og strandpromenaden, som gjør det trygt å ferdes i området for alle befolkningsgrupper, og som også gir muligheter for ilandstigning fra og ombordstigning til mindre båter.

 

Forprosjektering og utomhusplan utarbeides av Nordplan AS på oppdrag fra Sør-Varanger Kommune.

 

Innspill og andre merknader sendes til postmottak@svk.no eller Sør-Varanger kommune, Virksomhet for Plan og byggesak, Postboks 406, 9915 Kirkenes. Frist for å komme med innspill er 1. august 2011, vennligst oppgi vårt saksnr.: 11/1055.

 

Virksomhetsleder for Plan – og byggesak

 

planomriss  .png

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS