Stipendmidlene brukes som et rekrutteringsfremmende tiltak, og er også i år prioritert til studenter som tar førskolelærer - og sykepleierutdanning.

Studenter i andre fag kan også søke.

Dersom stipend innvilges, vil det medføre en bindingstid til Sør-Varanger kommune i ett eller to år etter bestått eksamen og endt utdanning.

Det er ikke utarbeidet søknadsskjema.
Søknaden sendes på vanlig brevpapir og skal vedlegges bekreftelse på studieplass til:

    Sør-Varanger kommune
    Personalavdelingen
    Postboks 406
    9915 Kirkenes

innen fredag 14. oktober 2011