Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Kunngjøringer | Utfyllende retningslinjer for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond lagt ut på høring

kunngjøring

Utfyllende retningslinjer for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond lagt ut på høring

Styret i primærnæringsfondet har i møte 11.04,11 saknr 005/11, vedtatt å sende utfyllende retningslinjer for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond på offentlig høring

Styret i primærnæringsfondet har i møte 11.04,11 saknr 005/11, vedtatt å sende utfyllende retningslinjer for Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond på offentlig høring. Målet med høringa er å få innspill til evnt endringer av retningslinjene.
Retningslinjene vil bli utlagt i perioden 18.04 – 15.05 på virksomhet for Plan – og byggesak og på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje. 

Eventuelle innspill og merknader sendes innen 15.05.11 til Sør-Varanger kommune, Virksomhet for Plan og byggesak, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

Her er retningslinjene Vedtekter+til+prim%C3%A6rn%C3%A6ringsfondet.pdf eller du finner de på www.svk.no under planer/forskrifter/gebyrer

Virksomhetsleder for Plan-og byggesak

 

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS