Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune kollektive reisetilbud med logoen "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september er det et sekssifrede telefonnummeret 116117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: FORSIDEN | Situasjonen ved byggesaksavdelingen i ferien.

Kunngjøring

Situasjonen ved byggesaksavdelingen i ferien.


På grunn av bemanningssituasjonen på byggesaksavdelingen i sommer vil det ikke være mulig å gi tillatelser til gjennomføring av tiltak raskere enn Plan og bygningslovens frister for saksbehandlig hhv. 3 uker for "enkle tiltak" og 12 uker for mer kompliserte tiltak (PBL s § 20-1 og § 20-2)

NB ! Fristene gjelder bare for komplette søknader ! For ikke komplette søknader løper fristen fra søknaden er komplett.

Vi beklager situasjonen og håper på forståelse fra publikum
Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS