Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo Barentsdagene 2016

Barentsdagene 2016 er under planlegging. Klikk her for å følge med på hva som skjer.

Barents Spektakel 2016

Barents Spektakel har nå lansert et interessant og omfattende program for festivalen 2016, med tema "Rthinking location" som grunnlag for konserter, kunstutstillinger, seminarer og åpen debatt i Kirkenes og Nikel - i perioden 10.-14. februar 2016. (Programmet er på engelsk)  

Du er her: Forsiden | Pårørendeskole - tilbud til pårørende til demente.
pårørendeskole 2012

"Pensjonisten" - Oppstart torsdag 19. april 2012 - og går over flere samlinger.

Pårørendeskole - tilbud til pårørende til demente.

Sør-Varanger kommune ved Demensforening, Demensteam og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark inviterer til Pårørendeskole med oppstart 19.april på "Pensjonisten".
"Pårørendeskole" er et tilbud der pårørende får kunnskap om demens og kan utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
Påmeldingsfrist innen 17. april 2012!

 
Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med
demens.

Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene.
- Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger får de kunnskap om temaer som kommunikasjon, pasientrettigheter og hvor man kan søke hjelp. Pårørende møter andre som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.– sier kursleder Lill-Marit Johansen.
 
Etablering av pårørendeskole er i tråd med regjeringens anbefalinger i Demensplan 2015  – Den gode dagen.
En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende. Forpliktende samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser i omsorgstjenestene er viktig for å gjøre slike tilbud tilgjengelig for alle pårørende i landet.                  
- Påmeldingsfristen er 17.april, og vi håper pårørende og nære venner til personer med demens ser nytten av kurset og melder seg på.  
 
Kurset er basert på 6 samlinger på torsdager, med ulik tema som; demenssykdommer, kommunikasjon og atferd, tilrettelegging i hjem, relasjoner mellom pårørende og den som er syk, tilbud i kommunen i regi av offentlige og frivillige organisasjoner og arv og testamente og verge.
 
Merk datoen oppstartsdatoen torsdag 19.4.2012
 
Velkommen
 
Husk å melde deg på til:
 
 Lill-Marit Johansen
Avdelingsleder Utsikten dagsenter
tlf. 78972176
lja@svk.no
 

Programmet: (Kan lastes ned her)

1.  samling 19.april
     Demenssykdommer – sykdomslære

2. samling 26.april
    Kommunikasjon og atferd ift til personer med demens
    Foreleser: Utsikten dagsenter

3. samling 3.mai
    Tilrettelegging i hjem, hjelpemidler
    Foreleser: Lill-Marit Johansen, ergoterapeut/avd leder Utsikten dagsenter
                      : Trond Bernhardsen, fagutviklingssykepleier

4.  samling 10.mai
     Pårørendes opplevelse, relasjoner og egenomsorg
     Foreleser: Kirsten Padkjær

5. samling 24.mai 
     Tilbud i kommunen i regi av det offentlige og frivillige organisasjoner
     Forelesere: Demensforening, Utsikten dagsenter, tildelingskontor for omsorgssaker
6.  samling 31.mai
    Lovverket; rettigheter for personer med demens og deres pårørende
    Foreleser: Bente Mortensen, Overformynderiet
    Etter forelesningene er det samtaler i mindre grupper. Enkel servering.
 

Vel møtt!

 

 

Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS