Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
krabberep bugøynes
Du er her: Forsiden |
Søkeord:
Tema:
Sorter på: Relevans Dato   Synkende Stigende
 

Tema: Ansettelse og arbeidsforhold

INFORMASJON OM REVIDERING AV LØNNSPOLITISK PLAN

Kommunestyret vedtok 15.09.10 lønnspolitisk plan for Sør-Varanger kommune. Denne planen skal nå revideres.
les mer ... 2013-12-19

Sør-Varanger kommune presenterer ny multimediabrosjyre om Kirkenes og Sør-Varanger.

Sør-Varanger Kommune har tatt initiativ til å få laget en multimediabrosjyre som presenterer Kirkenes og Sør-Varanger. Brosjyren k...
les mer ... 2013-09-04

"Kvinnebastionen Sør-Varanger"

I 2012 var toppledelsen, som i dag, kvinnedominert og Sør-Varanger kommune har i mange år hatt topplassering på lister over mest...
les mer ... 2013-07-05

Steinar Wikan er tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Sør-Varanger kommune gratulerer Steinar Wikan med tildelingen av Kongens fortjenstmedalje. Overrekkelsen fant sted den 12....
les mer ... 2013-06-13

Verktøykasse fra IMDi

IMDi har samlet verktøy, metoder og kunnskap for likeverdige tjenester i en "verktøykasse" på nett som en hjelp for offentlig sektor i arbeidet med mangfolds...
les mer ... 2013-01-28

Ny i Norge - praktiske opplysninger fra offentlige etater

Ny i Norge er en nettportal som hjelper innvandrere med å finne fram i det offentlige Norge. Portalen gir informasjon om plikter, rettigheter og muligheter s...
les mer ... 2012-11-02

Trygg i din rolle

”Trygg i din rolle” er et prosjekt Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) Finnmark, Kirkenes Videregående skole, Nasjonalt kompetansesenter for aldring o...
les mer ... 2012-06-27

Sør-Varanger kommunes Bolystfond

Sør-Varanger kommune har satt av 500.000 kr til et fond som skal stimulere til bolyst og boligutvikling for hele eller deler av Sør-Varanger kommune. Søknad...
les mer ... 2012-04-13

Monika nytt hovedverneombud

Monika Vonka Johansen (51) har overtatt vervet som hovedverneomdud etter Bjørn Svalastog. Hun ser en positiv utfordring i det viktige vervet, der hun har sto...
les mer ... 2011-11-07

Landets fineste skole!

Etter å ha tatt en runde på nyskolen i Kirkenes, ei god måned før den skal være ferdig, våger undertegnede påstanden om at skolen må bli landets fineste. St...
les mer ... 2011-10-21

”Jeg vil bli HELSEFAGARBEIDER – med ABC til fagbrev”.

Nå og frem til utgangen av 2011, har kommunene mulighet til å få sine ufaglærte medarbeidere utdannet til helsefagarbeidere gjennom Nasjonalforeningen for A...
les mer ... 2011-10-17

Høringsnotat om barnehagestruktur - vil videreføre kvalitet i barnehagene

Rådmannen har utarbeidet høringsnotat om kommunens barnehagestruktur som følger vedlagt. Høringsnotatet bygger på kommunens befolkningsanalyse og bosettingsm...
les mer ... 2011-10-17

Utlysning av midler til utdanningsstipend 2011.

Sør-Varanger kommune lyser ut utdanningsstipendmidler for 2011. Søknadsfrist 14. oktober 2011.
les mer ... 2011-09-27

Databrille

Ved anskaffelse av databrille skal det i første omgang tas kontakt med Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste for utredning av arbeidsplass.
les mer ... 2011-01-06

Ny næringslivsundersøkelse om integrering i Finnmark

Hele 85 prosent av arbeidsgivere i Finnmark er delvis eller helt enig i at innvandrere tilfører arbeidslivet i regionen viktig kompetanse, viser en ny næring...
les mer ... 2010-09-16

Sør-Varanger kommune søker personer som vil være støttekontakter

Vi har flere ledige oppdrag som støttekontakt i forhold til barn, unge, voksne og eldre, som av ulike behov på grunn av funksjonshemming, psykiske lidelser, ...
les mer ... 2010-09-10

Flere skoler stenger tirsdag 8.6.2010 - på grunn av streiken.

I tillegg til de skoler som ble vi meldte i forrige uke ville holde stengt eller redusert åpnet fra mandag 7.6.2010, stenger Bjørnevatn skole og oppvekstsent...

Sør-Varanger kommune har sendt betinget permiteringsvarsel til alle ansatte.

Som konsekvens av den pågående streikesituasjonen har nå Sør-Varanger kommune sendt betinget permitteringsvarsel til alle ansatte. Slik varsel skal sendes mi...
les mer ... 2010-06-03

Opptrapping av streiken får store konsekvenser for Sør-Varanger kommune

Som følge av Fagforbundets varslede opptrapping av streiken fra onsdag 2. juni blir det redusert tilbud innenfor barnehage, SFO, bibliotek og BASEN/ allmenn ...
les mer ... 2010-05-31

Streiken trappes opp.

Sør-Varanger kommune rammes sterkere av streikesituasjonen når Fagforbundet trapper opp streiken fra og med onsdag 2. juni 2010.
les mer ... 2010-05-29


Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS