Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Under utvikling - for forfattere: | Hjelpemidler

Tjenestebeskrivelse

Hjelpemidler

Formidling av kort og langtidsutlån av tekniske hjelpemidler.

Korttidsutlån
 
Om du har kortvarig behov( inntil 3 måneder eller etter avtale) for å låne tekniske hjelpemidler kontakter du:
 
Sør-Varanger kommunes korttidsutlånslager v/
Eldresenteret
Kongensgt. 10 A, 9900 Kirkenes
 
Telefon 78 97 06 19 
 
Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som wc-forhøyere, dusj-wc-stoler, manuelle rullestoler, arbeidstoler, rollatorer, forhøyningsputer, gripetenger, krykker m.m.
 
Du kan også ta kontakt med Ergoterapitjenesten for råd og veiledning.
Telefon 78 97 76 21 /22
  
Langtidsutlån
 
Ved varig behov ( over 2 år) kan tekniske hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre funksjonsevnen og /eller lette pleie og stell i eget hjem, lånes ut av folketrygden etter søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark, 9712 Lakselv
 
Se også www.nav.no
 
Kommunens ergoterapeuter, fysioterapeuter, annet helsepersonell og pedagogisk personell kan bistå med:
-vurdering av behov
-råd og veiledning om valg av hjelpemidler
-utforming av søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark, 9712 Lakselv
-tilpasning og opplæring i bruken av hjelpemidler
-veiledning slik at du kan søke om hjelpemidler selv
 
Ergoterapitjenesten har syn- og hørselskontakt med kompetanse på syn- og hørselshjelpemidler.
 
 

 

Se også:
    -Synskontakt
     -Hørselskontakt
Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS