Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | Under utvikling - for forfattere: | Hjelpemidler

Tjenestebeskrivelse

Hjelpemidler

Formidling av kort og langtidsutlån av tekniske hjelpemidler.

Korttidsutlån
 
Om du har kortvarig behov( inntil 3 måneder eller etter avtale) for å låne tekniske hjelpemidler kontakter du:
 
Sør-Varanger kommunes korttidsutlånslager v/
Eldresenteret
Kongensgt. 10 A, 9900 Kirkenes
 
Telefon 78 97 06 19 
 
Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som wc-forhøyere, dusj-wc-stoler, manuelle rullestoler, arbeidstoler, rollatorer, forhøyningsputer, gripetenger, krykker m.m.
 
Du kan også ta kontakt med Ergoterapitjenesten for råd og veiledning.
Telefon 78 97 76 21 /22
  
Langtidsutlån
 
Ved varig behov ( over 2 år) kan tekniske hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre funksjonsevnen og /eller lette pleie og stell i eget hjem, lånes ut av folketrygden etter søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark, 9712 Lakselv
 
Se også www.nav.no
 
Kommunens ergoterapeuter, fysioterapeuter, annet helsepersonell og pedagogisk personell kan bistå med:
-vurdering av behov
-råd og veiledning om valg av hjelpemidler
-utforming av søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark, 9712 Lakselv
-tilpasning og opplæring i bruken av hjelpemidler
-veiledning slik at du kan søke om hjelpemidler selv
 
Ergoterapitjenesten har syn- og hørselskontakt med kompetanse på syn- og hørselshjelpemidler.
 
 

 

Se også:
    -Synskontakt
     -Hørselskontakt
Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS