Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo Barentsdagene 2016

Barentsdagene 2016 er under planlegging. Klikk her for å følge med på hva som skjer.

Barents Spektakel 2016

Barents Spektakel har nå lansert et interessant og omfattende program for festivalen 2016, med tema "Rthinking location" som grunnlag for konserter, kunstutstillinger, seminarer og åpen debatt i Kirkenes og Nikel - i perioden 10.-14. februar 2016. (Programmet er på engelsk)  

Du er her: Forsiden | Tjenester | Hjelpemidler

Tjenestebeskrivelse

Hjelpemidler

Formidling av kort og langtidsutlån av tekniske hjelpemidler.

Korttidsutlån
 
Om du har kortvarig behov( inntil 3 måneder eller etter avtale) for å låne tekniske hjelpemidler kontakter du:
 
Sør-Varanger kommunes korttidsutlånslager v/
Eldresenteret
Kongensgt. 10 A, 9900 Kirkenes
 
Telefon 78 97 06 19 
 
Lageret har de mest vanlige tekniske hjelpemidler til forflytning og primære behov som wc-forhøyere, dusj-wc-stoler, manuelle rullestoler, arbeidstoler, rollatorer, forhøyningsputer, gripetenger, krykker m.m.
 
Du kan også ta kontakt med Ergoterapitjenesten for råd og veiledning.
Telefon 78 97 76 21 /22
  
Langtidsutlån
 
Ved varig behov ( over 2 år) kan tekniske hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre funksjonsevnen og /eller lette pleie og stell i eget hjem, lånes ut av folketrygden etter søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark, 9712 Lakselv
 
Se også www.nav.no
 
Kommunens ergoterapeuter, fysioterapeuter, annet helsepersonell og pedagogisk personell kan bistå med:
-vurdering av behov
-råd og veiledning om valg av hjelpemidler
-utforming av søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i Finnmark, 9712 Lakselv
-tilpasning og opplæring i bruken av hjelpemidler
-veiledning slik at du kan søke om hjelpemidler selv
 
Ergoterapitjenesten har syn- og hørselskontakt med kompetanse på syn- og hørselshjelpemidler.
 
 

 

Se også:
    -Synskontakt
     -Hørselskontakt
Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS