Vedlikehold og skift av armaturer skjer ca. hver 5. uke. Melding om gatelys som ikke virker kan gis til servicekontoret. For å sikre at gatelyset blir utbedret ved første vedlikeholdsrunde, husk:

- Navn
- Telefonnummer
-Gateadresse eller gnr/bnr