Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | Under utvikling - for forfattere: | Forhåndskonferanse ved byggetiltak

Tjenestebeskrivelse

Forhåndskonferanse ved byggetiltak

 

Beskrivelse
Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen. Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et firma til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg firmaet til møtet. Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Referatet skal undertegnes av deg og kommunens representant ved slutten av møtet. Forhåndskonferanse skal avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.
Målgruppe
Alle som skal sette i gang tiltak etter plan- og bygningsloven
Kriterier
Kommunen har plikt til å avholde forhåndskonferanse hvis du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Kommunen kan også kreve at det avholdes forhåndskonferanse.
Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel situasjonskart, tegninger av tiltaket og eventuelt skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket.
Eksterne lenker
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Ta kontakt med kommunen for nærmere avtale. Forhåndskonferanse skal avholdes senest to uker etter at du har bedt om det.
Kontaktavdeling
Avdeling:         Servicekontoret
Telefon:          78977400
Epost:             postmottak@svk.no
Postadresse:   Postboks 406, 9900 Kirkenes
Besøksadresse:         Rådhuset
 
Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS