Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Etter Sør-Varanger kommunes temadag om samhandlingsreformen

Temadag den 20. Januar 2012 kl 09-14

Etter Sør-Varanger kommunes temadag om samhandlingsreformen

Sør-Varanger kommune gjennomførte en heldags temadag om samhandlingsreformen den 20. januar i år der både administrasjonen og politkere deltok.
Presentasjonene ble lovet ettersendt til alle deltakerne, men gjøres likegodt tilgjengelig her - for allmenn tilgang.

 Les mer om Samhandlingsreformen på www.regjeringen.no

Her følger presentasjonene som ble brukt under temadagen den 20.01.2012:

(klikk på bidet for å se presentasjonen)

Innlegg av Virksomhetsleder Siw Inger Braathen

   Samhandlingsreformen i kortversjon

  Temadag 20 01 2012 om samhandlingsreformen  1 Samhandlingsreformen i kortversjon Side 1

Innlegg av Kommuneoverlege Mona Søndenå

    Samhandlingsreformen - avtaler mellom     kommunene og helseforetakene

  Temadag 20 01 2012 om samhandlingsreformen  2 om avtaler medllom kommunene og helseforetaket  Side 1

Innlegg av Ass. Kommuneoverlege Tor Øystein Seierstad

    Fra pasientmøte via DRG og ISF til KMF

  Temadag 20 01 2012 om samhandlingsreformen  3 fra pasientm�te via DRG til KMF  Side 1

Innlegg av Ass. Kommuneoverlege Tor Øystein Seierstad

    Lov om forlkehelsetjenester
    - Folkehelsa i Sør-Varanger

  Temadag 20 01 2012 om samhandlingsreformen  4 om folkehelsa i S�r Varanger  Side 1
Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS