Se kart over alle løypene her.

Generelt må løypene ansees som stengt fra og med midnatt 4. mai, såfremt ikke annen beskjed blir gitt via våre hjemmesider. Det er noen unntak som du ser under kunngjøringen.

 

Kunngjøring

Sør-Varanger kommune har av Fylkesmannen i Finnmark fått innvilget forlengelse av følgende skuterløyper:

Del av løype 7 til og med 7. mai 2017.

Løype 1,2,3,4 (del av løype 4),8,9,13 og 17 til og med 14. mai 2017.  

Løype 21 og 22 fram til vegåpning.

Presisering av hver enkelt løype som har utvidet åpningstid:

Løype nr.

Løypebeskrivelse

1

Fra nedre Neiden ved Bødkerbekken til Storbukt og Valen til og med 14. mai.

2

Ovenfor E6 ved Flomelva i Bugøyfjord – mot sør ovenfor bebyggelsen – krysser Klokkerelva og E6 ved Állejeaggi – Čearretjavri - over Jeristanvann til Storbukt til og med 14. mai.

3

Fra Veinesveien i Øvre Neiden langs vestsida av Ferdesmyra og sør for Reinbogfjell til Trangdalsvannet til Førstevann, videre over Stabburvann og ned Flomelva til løype 2 ovenfor E6 ved Bugøyfjord til og med 14. mai.

4

Del av løype 4 fra Neiden Fjellstue til Neiden Hotell, med avstikker til grense Finland til og med 14 mai.

7

Del av løype 7 fra Sandnes til Ongajærvi til og med 7. mai.

8

Fra løype 9 på Langfjordvannet på Strand - over Mosemyra til Sagvannet, over Sagvannet til Lunevika til og med 14. mai.

Avstikker: Nordover på Sagvannet til Sauholmen til og med 14. mai.

9

På Langfjordvannet. Fra løype 9 på Langfjordvannet, langs den gamle kjøreveien fra Tjæredalen - langs foten av Rauhalamoen i vestkant av myrdraget - på vestsiden av Johaugen og fram til Veståsvegen til og med 14. mai.

13

Fra parkeringsplass ved Fv 885 ved Hauge og langs skogsbilvei til Lille Spurvvann - videre over Store Spurvvann til nordenden av vannet til og med 14. mai.

17

Fra kommunal vei i Ropelv - om lille og store Ropelvvann til kommunal vei i Johannesdalen til og med 14. mai.

21

Langs FV 886 Vintervollen - Kaia i Grense Jakobselv og avstikker fra Bjørnstad langs den gamle snowmobilveien til sørenden av Holmsjøen fram til vegåpning. 

22

Veien fra FV 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell

Sideløype: Fra Korpfjelløypa nord for Tårnfjellet - over Tårnelva like ovenfor brua - nedenfor Tårnhallen og mot nordøst over mot Bestemorshaugen - over FV 886 og rundt Rognli og over til Dammusjavri - langs Dammusjavri til løype 21 ved Vintervollen fram til vegåpning.