Bli treningskompis i Kirkenes - banner

Hvordan bli en Treningskompis?
 
Ved å delta på et 16 timers praktisk-teoretisk kurs som har følgende temaer:
 
-   Kosthold og ernæring
-   Fysisk aktivitet og helse
-   Treningslære
-   Fysisk aktivitet i praksis
 
Ved gjennomføring av kurset vil du få økt kompetanse til bruk av fysisk aktivitet i målrettede oppdrag innenfor støttekontakttjenesten i
Sør- Varanger kommune.
 
Kurset passer for alle som er støttekontakter eller som ønsker å ta oppdrag innen for støttekontakttjenesten.
 
Hvorfor bli en Treningskompis?
 
-   Du er glad i fysisk aktivitet
-   Du ønsker å dele gleden ved å være fysisk aktiv med andre mennesker med spesielle behov
-   Du ønsker å bidra til at andre får mestringsopplevelse gjennom meningsfulle aktiviteter, felleskap og samhandling.
-   Du ønsker å være en ”kom i gang” hjelp.
 
 
Treningskompis - for hvem?
 
Det kan være vanskelig å komme i gang med fysisk aktivitet på egen hånd. Noen grupper trenger mer hjelp enn andre. Treningskompisordningen kan bidra med dette.
 
Målet med tiltaket
 
”Komme i gang”
-   Inaktiv, men motivert for fysisk aktivitet.
”Holde i gang”
-   Er i gang, men trenger oppfølging for å skape gode rutiner
”Kommet i gang”
-   Skapt rutiner for fysisk aktivitet
 
 
16 timers kurs i Kirkenes:
7., 8. og 9.Mai 2012.
 
Programmet vil bli tilsendt ved påmelding
For nærmere opplysninger og påmelding, ta kontakt med:
Siri Wiik siri.wiik@svk.no tlf 78 97 74 26
Karina Nærum kin@svk.no tlf 78 97 74 23
 
Kurset er gratis. Det er begrenset med plasser og vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding.
 
Nærmere informasjon sendes ut etter påmelding.
Treningskompis er et samarbeidsprosjekt mellom Hammerfest, Alta, Sør- Varanger kommune, Finnmark Idrettskrets, Finnmark Fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark.
Bli treningskompis i Kirkenes - logo