Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | Under utvikling - for forfattere: | Avlastning- Villa aktiv - Tjenesten for funksjonshemmede

Tjenestebeskrivelse

Avlastning- Villa aktiv - Tjenesten for funksjonshemmede

Avlastning på Villa aktiv er et tilbud til de som yter omsorg for funksjonshemmede barn/unge. Avlastning er en døgnbasert tjeneste som gis på ukedag og helg.

 

TFF Villa Aktiv

Avlastning på Villa aktiv er et tilbud til de som yter omsorg for funksjonshemmede barn/unge.  
Avlastning er en døgnbasert
tjeneste som gis på ukedag og helg.  

 

Avlastning skal bidra til:  
At du kan opprettholde evnen til å fortsette omsorgen for barn.
At du kan opprettholde gode familierelasjoner.
At du kan bevare ditt sosiale nettverk.
Å hindre utmatting hos omsorgsyter.
Å gi pårørende nødvendig og regelmessig ferie og fritid.
Å gi pårørende muligheter til å kunne delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

 

Målgruppe: 

Du som bor og oppholder deg i Sør-Varanger kommune og som yter omsorg til barn og unge med funksjonsnedsettelser og som trenger omsorg utover det som er vanlig for barn på samme alder.. 

Kriterier/vilkår: 

·     Du må selv søke på tjenesten

·     Den som trenger avlastning har et særlig tyngende omsorgsarbeid. I tillegg er det forutsatt at den omsorgstrengende har et behov som gir rett på sosiale tjenester, det vil si at vedkommende ikke kan dra omsorg for seg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

·     Du må gi oss opplysning, eller gi tillatelse om å innhente opplysninger, slik at vedtak fattes på bakgrunn av en best mulig opplyst sak

Pris (gebyrer/avgifter)

Avlastning etter lov om sosiale tjenester er gratis.  

Saksgang og behandlingstid 

Skriftlig søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Tildelingskontoret for omsorgssaker, Boks 406, 9915 Kirkenes. Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Tildelingskontoret tlf. 78 97 74 20 eller Servicekontoret tlf.78 97 76 00.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.

Saksbehandlingstid er vanligvis 3-6 uker, og søker får skriftlig svar. 

Klageadgang 

Vedtak om avlastning er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og vedtaket kan pålages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen sendes Sør-Varanger kommune, Tildelingskontoret for omsorgssaker, Boks 406, 9915 Kirkenes.

Klageinstans er Fylkesmannen i Finnmark 

BesøksadresseTFF Velkommen til Villa Aktiv
Villa aktiv
Sundelinveien 74
9910 Bjørnevatn
Tlf. 78 97 05 69  

Postadresse
Sør-Varanger kommune
Tjenesten for funksjonshemmede
Boks 406,
9915 Kirkenes

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS