Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
SVK Havna Vinter
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Kunngjøring om konkurranse – isbrytertjenester i Kirkenes havn

Kirkenes havnevesen vurderer og har til hensikt å inngå avtale om isbryting i Sør-Varanger kommune i perioden 1. desember til 31. mars. Avtalen omfatter områder som Kirkenes havnevesen og Kystverket er ansvarlig for i henhold til lov av 17. april 2009 om havner og farvann. Ytterligere informasjon om kunngjøringen finnes på Database for offentlige innkjøp – DOFFIN.

2014-09-18

Møte i utvalg for miljø og næring 23.09.14

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte tirsdag 23.09.14 kl. 12:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

Innkalling

2014-09-16

Møte i fondsstyret 23.09.14

Fondsstyret innkalles til møte tirsdag 23.09.14 kl. 10:30 på møterom Viksjøen, Rådhuset.Innkalling

2014-09-16

Klart for Seiersmarsjen

Kransenedleggelser langs Ishavsveien

I forbindelse med Sejersmarsjen vil det bli kransenedleggelser ved Durvatnet torsdag 18 september kl 18.30 og ved Syvkilometerssteinen ved Tårnet fredag 19 september ca kl 12-13.00

2014-09-16

Møte i primærnæringsfondet 23.09.14

Primærnæringsfondet innkalles til møte tirsdag 23.09.14 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.Innkalling

2014-09-16
TV-aksjonen NRK - Logo

TV-aksjonen NRK 2014 - til inntekt for Kirkenes Nødhjelp

Delta i giverstafetten og registrer deg som bøssebærer til TV-aksjonen 19. oktober 2014 "Vann forandrer alt"

Sammen med Kirkens Nødhjelp setter NRKs TV-aksjon 2014 som mål å skaffe rent vann til over en million mennesker.
Tilgang til rent vann gjør at mennesker overlever og holder seg friske. Kvinner og barn trenger ikke gå i flere timer hver dag for å hente vann. Det gir dem mulighet til å gå på skole og arbeid, noe som igjen utvikler hele samfunn. Sammen skal vi sikre varig tilgang til rent vann for over en million mennesker.

Søndag 19.oktober er det vår tur til å gå.

Meld deg på som bøssebærer, og delta i aksjonens giverstafett.

2014-09-16

Spyling av vannledninger på Bugøynes onsdag 17.09.2014 fra kl. 0800 til kl. 1400.

Hovedvannledningene på Bugøynes vil bli spylt onsdag 17.09.2014 fra kl. 0800 til kl. 1400.
Vannet vil i perioder være avstengt. Det bør ikke tappes vann og vaskemaskiner må ikke
benyttes mens spylinga pågår. Vannet kan være noe misfarget under og etter spyling, det vil
derfor være en fordel å la vannet renne til det er rent og uten synlige partikler etter at
spylinga er utført.

2014-09-16
Layout1

Kunngjøring

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR DIREKTØRBOLIGOMRÅDET, KIRKENES

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Forslag til Detaljregulering for Direktørboligområdet, planID: 2012012 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 11.09.14, sak 082/14.

2014-09-15

Møte i utvalg for levekår 22.09.14

Utvalg for levekår innkalles til møte mandag 22.09.14 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.
Innkalling

2014-09-15

Møte i kommunestyret 24.09.14

Kommunestyret innkalles til møte onsdag 24.09.14 i kommunestyresalen, Rådhuset.
Følg sendingen her

2014-09-12
eBokBib

Sør-Varanger bibliotek

Nå kan du låne E-bøker på biblioteket!

Fredag 5. september lanserte Finnmark fylkesbibliotek og bibliotekene i Finnmark en felles e-bokløsning. Er du lånekunde i ett av folke- eller skolebibliotekene i Finnmark, kan du nå laste ned e-bøker med appen eBokBib via ditt lånenummer.

2014-09-10

Seminar med kultur- og landinformasjon om Syria 25. september 2014

International Organization for Migration i Kirkenes

International Organization for Migration (IOM) jobber blant annet med et kultur-orienteringsprogram for overføringsflyktninger som skal bosettes i Norge. Flyktningene får opplæring i de områdene de befinner seg, slik at de har noe kunnskap før de kommer til Norge. I tillegg tilbyr IOM landinformasjonsseminar for kommuner som tar i mot overføringsflyktninger. Seminaret tar blant annet for seg kultur, historie og konflikt i flyktningenes hjemland. Om kulturelle verdier, adferd og måte å kommunisere på. Om forholdene i flyktningleirene, og om erfaringer som nyankomne flyktninger har opplevd.

2014-09-11
P1030447_1000x750

Også i år deltar Sør-Varanger kommune på Arbeidslivsdagan i Tromsø

Rekruttering av arbeidskraft

I samarbeid med Kirkenes Næringshage deltar Sør-Varanger kommune i dag på Arbeidslivsdagan i Tromsø.

2014-09-11
red

Kultur og Fritid på Personaltur

Personaltur

Høsten er en fin tid og på mange måter en oppstart på en ny sesong for aktiviteter på biblioteket og basen. En fin tradisjon har det blitt at de ansatte drar på tur og denne dagen var det Ropelv og Renøysund som stod for tur.

2014-09-11

Kunngjøring

Søknad om endret utslippstillatelse 2014 - Sydvaranger Gruve AS

Sydvaranger gruve (SVG) i Kirkenes søker Miljødirektoratet om tillatelse til å øke mengden av vannbehandlingskjemikaliet polyDADMAC med 5 tonn for året 2014 slik at samlet mengde polyDADMAC i 2014 blir på 15 tonn. Virksomheten har måttet endre gruveplanen etter utglidning slik at tilgangen til hovedmalmforekomsten nå er begrenset. De har nå gått over til malm med en sammensetning av ulike mineraler som krever økt tilsats av vannbehandlings-kjemikalier. Det omsøkte kjemikaliet søkes sluppet ut med avgangen til eksisterende sjødeponi i Bøkfjorden.

Søknaden og skjema for å gi elektronisk tilbakemelding finner du på http://www.miljødirektoratet.no/horing2013-4672-1. Det er også mulig å sende inn høringskommentarer skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vi ber om eventuelle uttalelser til søknaden innen 15. september 2014.

2014-09-09
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS