Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

Logo Varsling24

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser. NB! De som har telefonabonnement som ikke er knyttet til din hjemmeadresse, må selv registrere seg som mottaker av slike relevante meldinger på www.varslemeg.no I løpet av mars 2014 tar Sør-Varanger kommunes beredskapsorganisasjon sikte på å gjennomføre en konkret øvelse i bruk av løsningen..

Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Tilbudsinnbydelse - tilvisningsrett til 20 utleiboliger

K-styret vedtok 26. august å utlyse tilbudskonkurranse vedrørende kommunal tildelingsrett til 20 boliger til bosatte flyktninger i kommunen. Dette som oppfølgning av kommunestyrets tidligere vedtak om å øke antall bosatte flyktninger fra 60 til 160 i løpet av 2015 og 2016. Tildelingsretten lyses nå ut på konkurranse, se under.

2015-10-08

Vannavstenging Langørveien

På grunn av utskifting av vann- og avløpsledninger vil det bli vann avstengninger i  Langørveien torsdag 8/10 og  fredag 9/10 fra kl. 0800 til kl. 1500. Tapp gjerne opp vann slik at ulempene med vannavstengninga blir minst mulig.

 

 

2015-10-08

Tilbudskonkurranse - snørydding ved kommunale bygg

Sør-Varanger kommune ønsker tilbud på snørydding ved kommunale bygg for perioden høsten 2015 - våren 2018. De aktulle byggene, skoler og barnehager, er i Pasvik, Neiden, Bjørnevatn, Sandnes, Hesseng, Jakobsnes og Jarfjord. Innleveringsfristen er fredag 16. oktober 2015, kl. 12.00.

Tilbudsgrunnlag fås ved henvendelse til epost mul@svk.no eller telefon 789 77 527.

2015-10-07
Kart Sollia Varsling_200x283

Varsel om oppstart av detaljregulering for Sollia Gjestegård

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det herved om oppstart av planarbeid for detaljregulering. Dette i forbindelse med planlagt utvidelse av område for næringsformål/turisme, innlemmelse av bolig til boligformål samt område for tursti til eksisterende Camp ved Jungajárvi.

 

            Eiendom gnr./bnr. 29/18 og 29/148 samt deler av 29/1, Sollia ved Storskog i Sør-Varanger kommune.

2015-10-07

Møte i administrasjonsutvalget 12.10.15

Administrasjonsutvalget innkalles til møte 12.10.15, kl 09:00, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-10-07
IMG_4245_1024x683

Ny søknadsfrist 1. mars 2016

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

 

Kulturdepartementet har besluttet å endre fristen for søknad om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg fra 1. mai til 1. mars. Neste søknadsfrist vil være 1. mars 2016.

Kulturdepartementet ber mottakerne av dette brevet om å videreformidle informasjonen om ny søknadsfrist til sine medlemsorganisasjoner.

Departementet vil i løpet av høsten komme tilbake med nærmere informasjon om søknadsrunden 2016. Det er foreløpig ikke åpnet for innlevering av nye søknader.

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget.

2015-10-07

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 13.10.15

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte den 13.10.15, kl 13:00, møterom Viksjøen Rådhuset.

2015-10-06
Tufteparken Human Flag

Invitasjon til åpning av Tufteparken Skytterhusfjellet den 13.10.2015 kl 17

Åpning avTufteparken Skytterhusfjellet

Sør-Varanger kommune, sammen med samarbeidende lag/foreninger, samarbeidspartnere i lokale næringsliv, Rotary og Lions,

inviterer alle til åpningen av Tufteparken Skytterhusfjellet Tirsdag 13.10.2015, klokken 17.00

2015-10-06

Tirsdag 27.oktober kl. 14-18

Temadag for grensearbeidere

2015-10-05

Møte i utvalg for plan og samferdsel 12.10.15

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte den 12.10.15, møterom Ellenvatn, Rådhuset.

2015-10-05
Konflikten-plakatfoto_1024x1365

Hålogaland Teater gjester Kirkenes med forestillingen "Konflikten"

Høst er teatertid

Teaterhøsten sparkes i gang neste uke. Først ute er Hålogaland Teater med forestillingen «Konflikten», som for øvrig  fikk terningkast 5 av Nordlys anmelder.

"Konflikten" tar opp Palestina-Israel konflikten og er en monolog med basert på 2 reiser og 37 intervjuer.

Skuespiller Torstein Bjørklund formidler monologen, som presenterer Midtøsten-konfliktens historiske bakteppe fra to diametralt motsatte ståsted.

"Konflikten" går på Samfunnshuset i Kirkenes mandag 12. oktober kl 19.00

Billetter til forestillingen fås kjøpt på Aurora Kino, på nett www.aurorabillett.no eller på Thon Hotel, Kirkenes

2015-10-05

Møte i eldrerådet 13.10.15

Eldrerådet innkalles til møte 13.10.15, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-10-02
Vannaerobic

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Vannaerobic/Aquazumba - Barentsbadet

På grunn av høstferien vil vannaerobic ta en pause i uke 41. Vi er derimot i gang igjen i uke 42 med ny giv og vi håper å se flere nye ansikter tirsdager og torsdager fra kl. 20.30 i Barentsbadet. Dette er et flott lavterskeltilbud som vi håper å kunne opprettholde med godt besøk utover vinteren. Vi har dyktige og engasjerte instruktører

 

 

2015-10-02

Brunt vann i Kirkenes

Ved et uhell ble hovedvannledningen til Kirkenes kuttet i dag tidlig. Feilen er reparert, men tapp vann til vannet er klart.

2015-10-02
Annonse for jubelhelg_300x181

Jubelhelg 16.-18.oktober

Samovarteateret markerer sitt 25 års jubileum

2015-10-02
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS