Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Midnattsol over Bøkfjorden
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Ekstraordinært møte i kommunestyret 03.12.14

Som orientert om på kommunestyremøtet 19.11.14, innkalles til ekstraordinært kommunestyremøte onsdag 03.12.14 kl. 11:30 i kommunestyresalen.

Følg sendingen her

2014-11-21
IMAG1032_400x130

Møte i havnestyret 20.11.14

Havnestyret har i dagens møte behandlet saker vedr. budsjett 2015, nytt havneregulativ og forskrift om anløpsavgift. Samtlige saker ble enstemmig vedtatt, og havneregulativet legges nå ut til ettersyn, med 3 ukers høringsfrist.

Her lokalt kan vi (i alle fall i dagens møte) avkrefte myten om at havnestyret er mannsdominert.

2014-11-20
Beate med HMS-prisen

HMS-prisen for 2014 er tildelt Beate Ryeng, styrer ved Hesseng barnehage

Utdelingen skjedde under HMS-dagen 5.11.14.   Ågoth Petterson fra flyktningetjenesten sto for prisutdelingen.  Hun orienterte om kriteriene for prisen, og beskrev hvordan Beate skiller seg ut som årets vinner.

2014-11-20

Møte i administrasjonsutvalget 27.11.14

Administrasjonsutvalget innkalles til møte torsdag 27.11.14 kl. 09:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-11-20
IMG_6277_500x311

Utdeling av fag- og svennebrev i kommunestyret 19.11.14

18 frammøtte mottok idag sitt bevis på gjennomført fag- eller svenneprøve, innen følgende fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, helsearbeiderfaget, kokkfaget, renholdsoperatørfaget, salgsfaget, tømrerfaget og rørleggerfaget.

Sør-Varanger kommune gratulerer!

2014-11-19

Møte i formannskapet 26.11.14

Formannskapet innkalles til møte 26.11.14 kl. 11:00 i kommunestyresalen, Rådhuset.

2014-11-18
logo-uit_120x118

Uit tilbyr etterutdanningstilbud i naturfag 5.-7. trinn, i Kirkenes

Nøkler til naturfag

Kurset gir faglig påfyll i naturfag og grunnleggende ferdighet lesing. Kursene skal styrke både faglig innhold og didaktisk tilnærming i naturfagundervisningen, og er en innføring i metodikken innenfor Forskerføtter og leserøtter. Kurset har fokus på kompetansemålene i kjemi. Det anbefales at flere lærere fra samme skole deltar.

«Lærere i Øst-Finnmark inviteres til kurs i Kirkenes våren 2015. Etterutdanningskurset Nøkler til naturfag er spesielt rettet mot lærere på 5.- 7. trinn, men på noen kurs har også lærere fra ungdomstrinnet deltatt. Fra noen skoler har vi hatt både naturfaglærer og norsklærer som deltakere», sier Margaret Dalseng, seniorrådgiver ved skolelaboratoriet.

2014-11-18

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 25.11.14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte 25.11.14 kl 13.00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2014-11-17
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Løype 21 åpnet: Langs Fv 886 Vintervollen - Kaia i Grense Jakobselv

2014-11-17
171114Bugøynes8

Bygdekveld på Bugøynes

Bugøynes skole har vi jobbet med tema okkupasjon og  frigjøringen av Finnmark og Bugøynes. Dette har endt i en forestilling/skuespill om okkupasjon og frigjøring på bygdekvelden den 22.10. 14 der eleven fra 1-7 klasse var med. Elevene har jobbet med kostymer , kulisser og replikker til kvelden.

2014-11-17

Møte i eldrerådet 25.11.14

Eldrerådet innkalles til møte den 25.11.14, kl 10.00, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-11-17
Skispor

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Skiløyper - Nypreparert

Det er i dag 14.11 nykjørte spor ved lysløype mellom Kirkenes og Bjørnevatn

Det er også kjørt spor opp til "Bunkerbyen" samt inn til Tangen Bru

Det meldes om fine forhold til skibrua mens det er litt lite snø opp mot Bjørnevatn

Vi ber også publikum være oppmerksom på at det arbeides med maskiner et stykke ettter skibrua mot Bjørnevatn

2014-11-14

Møte i havnestyret 20.11.14

Havnestyret innkalles til møte torsdag 20.11.14 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-11-13

Møte i primærnæringsfondet 18 november er avlyst.

Utvalgsleder har besluttet å avlyse møte som følge av manglende saker. Neste ordinære møte i primærnæringsfondet er 24.03.15.

2014-11-13
Ordfører Cecilie Hansen_300x234

Pressemelding fra ordføreren: Rådmann Bente Larssen har sagt opp sin stilling

- Jeg er lei for at min dyktige samarbeidspartner har valgt å bytte jobb, samtidig som jeg har forståelse for at hun ønsker nye utfordringer, uttaler ordfører Cecilie Hansen.

2014-11-12
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS