Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Adresseprosjekt 2017 – Høring av forslag til adressenavn

Utvalg for miljø og næring i Sør-Varanger kommune vedtok i møte 14.02.2017, sak 011/17, forslag til adressenavn.

Navneforslagene legges her ut for høring, med frist til 06.04.2017 for innspill.

2017-02-22
_MG_5289

Annerledes Fastelavn på Sør-Varanger bibliotek

Voksne og barn feiret Fastelavn på bibliotektirsdag 21.02.2017 med leker og hjemmelagde pannekaker fra Nikel.

2017-02-22
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Hele Løype 12 er nå åpnet fra Harefoss (gmr 169) til Skrøytnes (gmr 123), samt fra Stenbakk (gmr 115) helt opp til øvre Vaggatem. Det er kun et kort strekk mellom Skrøytnes og Stenbakk som ikke er åpent nå. 

2017-02-22
2016003_Planavgrensning Skole 9910_230916_400x283

Fastsatt planprogram til detaljregulering for skole 9910

Sør-Varanger kommunestyre har i møte 15.02.17, vedtak 021/17, fastsatt planprogram til detaljregulering for skole 9910 (planID 2030-2016003).

2017-02-21
170220_1024x678

Ungdommens kulturmønstring

7 videre til Alta

Rundt 100 publikummere hadde møtt fram til Ungdommens Kulturmønstring  på Samfundshuset sist lørdag.

Lydmann, lysmann, ungdommer fra ungdomsrådet, sikkerhets- og arrangøransvarlig gjorde sitt til at det ble en hyggelig kveld. Trykk på bildet for å lese mer.

 

2017-02-20
S›r-Varanger kommunev†pen CMYK150dpi

Pressemelding om regnskap for 2016

16,7 millioner i overskudd i 2016

Driftsregnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på 16,7 mill.kroner. Netto driftsresultat er 13,7 mill.kroner, noe som utgjør 1,43 % av brutto driftsinntekter. Resultatet kommer som følge av høyere frie inntekter gjennom skatt og inntektsutjevning og lavere pensjonskostnad. Enhetenes budsjettdisiplin og fokus på å bremse kostnadsveksten er medvirkende til det positive resultatet. 

2017-02-17

Politisk møteplan 2017

Kommunestyret vedtok i møte 15.02.17 ny politisk møteplan, med 1/3 reduksjon av formannskaps- og kommunestyremøter som ledd i økonomisk besparelse 2017. Det ble også vedtatt at møtene skal starte kl. 10:00, og at møteplanen skal evalueres av gruppelederne før arbeidet med neste års møteplan tar til.

2017-02-17
IMG_0672_1024x683

Besøk fra Petsjenga og Inari

Grensekryssende ungdomsråd

Under Kaos Spektakel møttes ungdomsrådene fra Sør-Varanger, Inari og Petsjenga i Kirkenes for å dele med hverandre hva de har oppnådd siden sist de møttes og hvilke satsningsområder de har for 2017. Trykk på bildet for å lese mer

2017-02-17

Utvalg for miljø og næring er avviklet

Kommunestyret vedtok i møte 15.02.17 å legge ned utvalg for miljø og næring, og overføre saksområdene til andre utvalg.

2017-02-17

Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars 2017, med inntak fra august 2017

Søknad om barnehageplass

2017-02-16
Innskriving 2017

1.klassinger skal innskrives 6.-9.mars

Innskriving av elever til skolestart 2017

Innskriving 1.klasse 2017[2].pdfInnskriving 1.klasse 2017[2].pdfSe hvilke datoer som gjelder for de ulike skolene

2017-02-16
Planprogram strategisk næringsplan_200x283

Varsel om oppstart av planarbeid: «Strategisk næringsplan 2017-2027»

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 og § 11-13 varsles det om oppstart av arbeidet med kommunedelplan «Strategisk næringsplan 2017-2027». Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn som vedtatt av utvalg for miljø og næring i møte den 30.01.2017, sak 003/17.

2017-02-16
legolig

Basen inviterer til legofest på torsdag 16 februar

Kick off på lego league

2017-02-15

Mandag 27.februar på Sør-Varanger Rådhus kl. 16.30- 19.00

Jusshjelpa i Nord Norge

Trenger du jurdisk råd eller bistand?

 

2017-02-15
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS