Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
SVK Havna Vinter
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Østfinnmark politidistrikt informerer

Sentralisering av arbeidet med politiattester til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø.

I april 2014 skal alle soknader om politiattester fra fylkene: Vest - og Aust Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør- og Nord TrønderIags fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, Svalbard samt personer som oppholder seg i utlandet og har behov for en politiattest behandles ved Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø.

2014-04-24

Russisk torghandel 24. april er avlyst

Russisk torghandel er utsatt til i morgen fredag 25. april pga. været.

2014-04-24
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - Varsel om stegning

Flere tilfeller av råker og usikker is har ført til en stegning av hele løype 12 langs Pasvikelva

Hele løype 16 på Bugøynes er også helt stengt

Strekning fra Neiden Turisthotell og ned til Myrland er stengt 

Vi ber publikum som ferdes om å være oppmerksom og forsiktig nå på slutten av sesongen

2014-04-23
Verdens bokdag 23. april

Sør-Varanger bibliotek

Verdens bokdag

23. april er Verdens bokdag og den feirer vi 23-26. april her på biblioteket.

2014-04-23

Oppslag i Finansavisen 8. april 2014

"Ordføreren utviser begrenset engasjement til forslag fra Norsk Bergindustri"

Les ordfører Cecilie Hansens kommentar i Finansavisen 8. april i år - på forslag fra Norsk Bergindustri som lanserer forslag  til norske kommuner for å oppnå aksept for nye gruver.

2014-04-22

Søknadsfrist 05.05.2014

Salg av fyrverkeri i tidsrommet 27.12 - 31.12 2014

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare må sendes Sør-Varanger Kommune, brannsjefen innen 05.05.2014.

2014-04-22

Søknadsfrist: 15.mai 2014

Sør-Varanger kommune har to ledige omsorgsboliger i Riiser Larsensgate til leie

Omsorgsboligene er en del av et boligkompleks som består av 9 utleieleiligheter, hver på 52 kvadratmeter.

2014-04-22
Gatefeiing

Fra sandstrøing til gatefeiing

Etter vinterens sandstrøing er tida inne for å feie opp strøsanda. Det er bare vel en uke siden siste runde med sandstrøing. Mildværet har gjort at gatene begynner å bli bare igjen og igjen ligger tonnevis med strøsand. Det er flere grunner til at sanda må feies opp, estetiske og praktiske.

2014-04-15

Møte i utvalg for levekår 28.04.14

Utvalg for levekår innkalles til møte mandag 28.04.14 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-04-15

Møte i utvalg for plan og samferdsel 22.04.14

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte tirsdag 22.04.14 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2014-04-14

Møte i kommunestyret 30.04.14

Kommunestyret innkalles til møte onsdag 30.04.14 kl. 11:30 i kommunestyresalen, Rådhuset.
Møtet åpner med utdeling av fag-/svennebrev, samt ungdomsrådets kvarter, før ordinær saksbehandling.
Følg møtet her

2014-04-14

Møte - utvalg for miljø og næring 29 april 2014

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte tirsdag 29.04.14 kl 10:00 på møterom, Viksjøen, Rådhuset

2014-04-11

Primærnæringsfondet har søknadsfrist 1. mai

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke verdiskapingen innen primærnæringene i kommunen.

Primærnæringsfondet kan støtte tiltak innen fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og utmarksnæringer og kombinasjoner av primærnæringer. Søknadsfrist 1.mai.

2014-04-11
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS