Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Verdens bokdag 23. april

Sør-Varanger bibliotek

Verdens bokdag 23. april

23. april er Verdens bokdag og den feirer vi hele uke 17 på biblioteket, med dette programmet:

2015-04-15

"Pårørendeskole" starter i mai 2015

Pårørendeskole gir støtte i omsorgen

Informasjon og støtte reduserer pårørendes belastninger i omsorgen for en person med demens.
Sør-Varanger kommune ved Demensforening, Demensteam og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Finnmark starter "Pårørendeskole" i mai 2015 - hvor pårørende kan få kunnskap om demens og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
 

2015-04-16

Tildeling av studenthybler ved nord-norsk student og elevhjem i Oslo

Sør-varanger kommune kan tildele inntil tre studenthybler ved nord-norsk student- og elevhjem (NSSE) i Oslo.

Nord-Norsk Student- og Elevhjem består av 3 blokker med 147 utleieenheter.
Huset er et tilbud for studenter, elever og lærlinger under utdanning i Oslo med adresse i nord-Norge.

Hovedinnflytt er den 15. August hvert år.

Søknaden rettes til nord-norsk student og elevhjem. Søknadsfristen er 20. mai 2015.

2015-04-16

20.-24.4.2015

Redusert åpningstid på servicekontoret i uke 17 (20.-24.4.2015)

I uke 17 (20.-24.4.2015) har servicekontoret redusert åpningstid.

Åpningstiden vil være fra klokken 09.00-14.00. Telefonen er bemannet som normalt fra kl 08.00-15.30

 

2015-04-16
Mobil

Sør-Varanger bibliotek

Problemer med SMS- og E-postmeldinger fra biblioteket.

Biblioteket har i den siste tiden oppdaget endel feil i forbindelse med utsendelse av SMS og E-post til våre lånere. Blant annet blir påminnelse om innlevering, og hentemeldinger enkelte ganger sendt flere ganger eller ikke sendt i det hele tatt.

2015-04-15

Møte i formannskapet 20.04.15

Formannskapet innkalles til møte mandag 20.04.15 kl. 10:00 på møterom Petsjenga, Svanhovd miljøsenter.

2015-04-13
IMG_2185_1024x683

Søknadsfrist 15. mai 2015

UTLYSNING KULTURMIDLER

Lag, foreninger og andre kulturinistitusjoner kan glede seg over at det nå er klart for å søke på kulturmidler. Se under

2015-04-10

Kunngøring

EIENDOMSSKATT - FORLENGELSE AV KLAGEFRIST TIL 24.04.2015

Sør-Varanger kommune har besluttet å utvide klagefristen for taksering av eiendomsskatt til 24.04.2015.

2015-04-10

Møte i havnestyret 17.04.15

Havnestyret innkalles til møte fredag 17.04.15 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2015-04-10

Møte i utvalg for plan og samferdsel 16.04.15

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte torsdag 16.04.15 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2015-04-10
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - Varsel om stegning

Hele løype 16 på Bugøynes er nå stengt for ferdsel

Hele strekket fra Steinneset (gmr 59 nordenden av Nordvestbukta) og ned til Bekkevold (gmr 160) er dessverre stengt nå for scooterferdsel langs løype 12

Vi ber innstendig om at sperringer og skilting respekteres av publikum. Vi har forståelse for at enkelt strekk kan være kjørbar for noen, men stegning av hele strekninger er gjort etter en totaltvurdering av dårlig og usikker is for allmenheten langs den strømførende elven

 

2015-04-10

Barnehagekunstutstilling på Grenselandsmuseet i perioden 15. april til 31. mai

Barnehagekunstutstilling

Les mer her

2015-04-10
Skolerute 2015-2016 Sør-Varanger kommune

Skoleruta for 2015-2016 er klar

Skoleruta for Sør-Varanger kommune foreligger, med oversikt over skolens fridager, lærernes kurs- og planleggingsdager.

2015-04-09
Illustrasjon alt1og2 KDP_TØMMERNES_600x304

Planarbeid for havne- og industriutbygging på Tømmerneset

Åpent informasjonsmøte torsdag 9. april kl. 17:00, Rådhuset i Kirkenes

Utvalg for Plan og Samferdsel har i møte 26.02.14, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn/høring i seks uker:

  • Forslag til Kommunedelplan for Tømmerneset – infrastruktur for framtidig havne- og industriutbygging
  • Forslag til Områderegulering for Pulkneset – Kirkenes Maritime Park
  • Forslag til Områderegulering for Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt
  • Forslag til Områderegulering for Norterminal, oljeomlastningsterminal på Gamnes

Plandokumentene kan leses her: Planarbeid for havne- og industriutbygging på Tømmerneset

Kommunen og utbyggerne inviterer alle interesserte til åpent informasjonsmøte om planarbeidene.

 

Velkommen

2015-04-08
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS