Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Midnattsol over Bøkfjorden
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Redusert åpningstid på servicekontoret i uke 22

I uke 22 har  servicekontoret åpent fra klokken 09.00-14.00

2015-05-22
datamaskin

Sør-Varanger bibliotek

Endrede åpningstider i mai

Sør-Varanger bibliotek oppgraderer sitt datasystem og skal i den forbindelse på kurs.

2015-05-21

Redusert åpningstid på servicekontoret - fredag 22.05

Vi har stengt mellom kl. 08.00 - 09.00 og fra kl. 11.30 - 12.00

2015-05-21
Oljeomlastning  - lenser på sjø_300x225

Ferdsel i farleden i Bøkfjorden - 500 meter sikkerhetsavstand til omlastende tankskip.

Norterminal AS er gitt tillatelse til oljeomlastning i Bøkfjorden. Omlastningen skjer mellom oljetankere som er oppankret i fastsatte områder til formålet. Omlastningen foregår for tiden på Ropelvbukt.

Av sikkerhetshensyn og i tråd med internasjonal praksis har Sør-Varanger kommune etablert en sikkerhetssone på 600 meter i diameter rundt tankskipene som ligger fortøyd sammen til ankers. Det tillates IKKE ferdsel, virksomhet eller opphold som ikke er tilknyttet drift når omlasting pågår eller skip er oppankret innenfor sikkerhetssonen.

Oppankrede skip er innringet av en fritt flytende oljevernlense som har en lengde på opp til 1000 meter. Fritidsbåter og andre fartøy i Bøkfjorden og Korsfjorden gjøres oppmerksom på kollisjonsfaren med oljelenser innenfor sikkerhetsavstanden. All skipstrafikk og fritidsbåter anmodes om å holde minimum 500 meters avstand ved passering av skipene. Fartøy anmodes om ikke å sette fart med kurs rett mot oppankrede oljeomlastningsfartøyer da dette kan oppleves som en sikkerhetsrisiko.

Ved behov for ytterligere informasjon om sikkerhetsavstanden vennligst kontakt havnevesenet på telefon 78 97 74 44 / 41 45 49 92/ VHF kanal 12 eller Norterminal vakttelefon +47 971 93 092

Takk for at du utviser aktsomhet og respekterer sikkerhetsavstanden til omlastende tankskip

2015-05-19

Vannavstenging på Bugøynes 19.05.2015

På grunn av reparasjon av en hovedvannledning på Bugøynes må vannet stenges tirsdag 19. mai kl. 23.30 til onsdag morgen kl. 06.00. Tapp gjerne opp litt vann slik at ulempene med vannavstenginga blir minst mulig.

2015-05-18
red1

Kjempelangt skole- og barnetog

17 mai feiringen igang

17. mai markeringen er igang. I år gikk skolene på Kirkeneshalvøya sammen i tog. I tillegg var det stor oppslutning blant barnehagene. Alt dette bidro til et langt tog. Mye publikum hadde møtt fram langs ruta til tross bare at det bare var et par plussgrader. Feiringen fortsetter på de ulike skolene i kommunen og senere med Folketog i Kirkenes

2015-05-17

Møte i kommunestyre 27.05.15

Kommunestyret innkalles til møte den 27.05.15, kl 11:30, kommunestyresalen, Rådhuset.

2015-05-15
Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Tilskuddsportalen - for lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

2015-05-13
Miljodir_logo_hoved_pos_RGB_200x200

Høring fra Miljødirektoratet

Norterminal Floating Storage AS søker om dispensasjon fra rammevilkår til omlasting av oljeprodukter i Bøkfjorden/Korsfjorden

Norterminal Floating Storage AS har søkt Miljødirektoratet om å endre tillatelse av 04.08.2014 som gjelder omlasting av oljeprodukter i Sør-Varanger kommune. Virksomheten har i dag tillatelse fra Miljødirektoratet til å laste om inntil 3 millioner tonn oljeprodukter ved skip til skip-operasjoner der skipene ligger på svai på ett anker. Ved bruk av mellomlagerskip som fortøyes fast til land, er rammen i tillatelsen 11 millioner tonn oljeprodukt.

Saksdokumentene og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på miljødirektoratets nettside http://www.miljodirektoratet.no/horing2013-4978-2/.

2015-05-13
red17mai

Felles skole og barnetog fra Kirkenes skole klokken 10.00

Program for 17. mai 2015 i Kirkenes

Detaljene i 17. mai programmet er nå spikret. Den største spenningen knytter seg til skole- og barnetoget i Kirkenes som i år blir å bestå av skoleelever fra Bjørnebvatn, Sandnes og Hesseng og i tillegg barnehager. Vi anmoder deltagere å møte opp i god tid og benytte seg av parkeringsplasser langs Hans Wæggers vei og på Spareland og Rema. Vi henstiller publikum til å benytte seg av kollektiv transport i den grad det er mulig. Umiddelbart etter toget går det busser tilbake til skolene (for skoleelever) hvor det blir kafe og lokale markeringer

2015-05-12
Michael Jönsson

Verdens aktivitetsdag

10. mai er Verdens aktivitetsdag. Dagen er en fin anledning til å sette fokus på fysisk aktivitet og jeg oppfordrer alle til å benytte de flotte og varierte turområdene som finnes i vår kommune.
En kort tur daglig eller noen ganger i uka kan gi stor helsegevinst, gode naturopplevelser og sosialt samvær på kjøpet.
«Dørstokkmila» er et begrep mange kjenner seg igjen i. Vi er mange som trenger litt drahjelp for å komme i gang. Det er også lettere å opprettholde aktiviteter over tid hvis man er en «gjeng» som støtter og heier på hverandre.

Vedlagt følger kronikk om «Nærturgåing».

Med ønske om god helg, og flotte turer på verdens aktivitetsdag på søndag.
Folkehelsehilsen fra Kjerstin Møllebakken, Folkehelsekoordinator

2015-05-08

Minnemedalje for innsats under 2. verdenskrig

I forbindelse med 70-årsmarkeringen av 2. verdenskrigs slutt, har regjeringen besluttet å innføre en minnemedalje som kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under krigen - "Takk for din innsats 1939-45".

2015-05-08
IMG_3567_1024x683

Flott markering ved Russemonumentet

Frigjøringsdag i strålende vårvær

Mange hadde tatt veien til Russemonumentet i forbindelse med markeringen av Nasjonal Frigjøringsdag og Nasjonal Veterandag i Kirkenes 8. mai. Ordfører Cecile Hansen og Generalkonsul Mikail Noskov holdt taler og la ned krans. Olaug Bye Gamnes holdt tale på vegne av veteranene og barnekoret fra Kirkenes skole sang to flotte sanger. Tradisjonen tro var det også korpsmusikk med Kirkenes Skolekorps. I morgen lørdag 9. mai er det russisk markering av Seiersdagen i Nikel hvor kommunen stiller med en delegasjon.

2015-05-08

Nasjonal frigjøringsdag 8. mai - påminnelse om foredrag

Sør-Varanger kommune minner om gratis foredrag på Grenselandmuseet kl. 14:00: "En russisk barnekrigsfange tilbake i Norge", ved Steinar Wikan.

2015-05-08

Møte i utvalg for levekår 18.05.15

Utvalg for levekår innkalles til møte mandag 18.05.15 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-05-08
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS