Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

Logo Varsling24

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser. NB! De som har telefonabonnement som ikke er knyttet til din hjemmeadresse, må selv registrere seg som mottaker av slike relevante meldinger på www.varslemeg.no I løpet av mars 2014 tar Sør-Varanger kommunes beredskapsorganisasjon sikte på å gjennomføre en konkret øvelse i bruk av løsningen..

Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

oppstartskart neiden tollsted_200x140

Offentlig ettersyn av forslag til planprogram

Varsel om oppstart av detaljregulering for Neiden tollsted

I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Neiden tollsted. Forslag til planprogram legges samtidig ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl. § 12-9.

2015-11-25

Møte i eldrerådet 01.12.2015

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 01.12.2015 kl 10.00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-11-25

Møte i formannskapet 02.12.15

Formannskapet innkalles til møte onsdag 02.12.15 kl. 11:00 i kommunestyresalen, Rådhuset.

2015-11-25

Møte i valgkomiteen 02.12.15

Valgkomiteen innkalles til møte onsdag 02.12.15 kl. 13:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-11-25

Frostsikring av vannledning i Fridtjof Nansensgate 25.11.2015

På grunn av frostsikring av vannledning vil det være vannavstengning i Fridtjof Nansensgate 1, 2, 3, 4, 5 og 6 onsdag 25.11.2015 fra kl. 10:00 til kl. 12:00.

2015-11-24
IMG_9231_1024x683

KIckoff for Generation 2020

Ungdomsrådet på konferanse i Slovakia

Ungdomsrådet er denne uken i Kosice i Slovakia hvor de deltar i åpningen av "Generation 2020" prosjektet. Prosjektet, som er finansiert av EU midler, har som mål å motivere ungdommer til kreativitet og innovasjon og til å skape seg sine egne jobber og prosjektideer. Ungdomsrådet skal forelese om samarbeid mellom Sør-Varanger og Pechenga kommune. Theresa Haabeth Holand skal snakke om Samovarteatrets erfaringer med grensekryssende samarbeid. I tillegg til Ungdomsrådet og Theresa Haabeth Holand  deltar kulturkonsulent Gunnhild Brimheim og enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen

2015-11-24

Møte i administrasjonsutvalget 30.11.15

Administrasjonsutvalget avholder sitt budsjettmøte 30.11.15 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2015-11-24
Rune Rafaelsen-ordførerkjede_200x219

Utfordringer i mørketida!

Med konkursen for Sydvaranger Gruve stilles hele Sør-Varangersamfunnet overfor nye utfordringer.

2015-11-23

Ekstraordinært møte i formannskapet 19.11.15

Formannskapet innkalles til ekstraordært møte den 19.11.15, kl 17:00, kommunestyresalen, Rådhuset.

2015-11-19

Sydvaranger gruve er konkurs

Pressemelding fra Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ser svært alvorlig på situasjonen som nå har oppstått. Konkursen ,som direkte berører ca 400 personer , vil også ha indirekte konsekvenser for hundrevis av andre ansatte hos underleverandører og innen servicenæringer i kommunen og i Øst Finnmark for øvrig. Mange familier vil bli berørt som følge av konkursen, og Sør-Varanger kommune vil i løpet av de neste dagene se på ulike akutte tiltak for å begrense de økonomiske ulempene dette kan medføre i en overgangsfase.

Situasjonen vi nå er i,  kommer i tillegg til en allerede kritisk situasjon som følge av asylsøkertilstrømmingen. Vi forventer at statlige myndigheter er sitt ansvar bevisst og bidrar maksimalt for å gjøre situasjonen mindre belastende for et allerede hardt prøvet lokalsamfunn. Sør-Varanger kommune er også opptatt av de samfunnsmessige konsekvensene denne konkursen medfører. Og vil, i samarbeid med andre relevante samarbeidspartnere, diskutere nødvendige omstillingstiltak.  Her må flere aktører bidra konstruktivt til at  ny og eksisterende virksomhet kan etableres og videreutvikles innenfor forutsigbare rammer. Dette innebærer også statlig satsing på nødvendig infrastruktur for nye næringsetableringer.

Ordfører vil i samarbeid med fylkesordfører og LO Finnmark vil følge dette arbeidet tett.

2015-11-18
Magnus Eliassen (pressebilde)_1024x1024

Gratis ungdomskonsert 8. desember

Magnus Eliassen til Basen

Ung Artist (Scene Finnmark) følger opp fjorårets førjulssuksess med Leo Ajkic og Store P, og sender i år Magnus Eliassen ut på en akustisk gratiskonsertturné til fire ungdomsklubber i fylket. Turnéen er en oppbygning til den store kåringen av "Årets Ung Artist 2016", som finner sted på turnéavslutningen 10. desember i Alta

2015-11-18
november_1024x1448

Fredag 20. november

Hurra Åpen Hall igjen

2015-11-17
varselkart skytterhusfjellet b2f_200x137

DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F - FORNYET VARSEL OM OPPSTART

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om at det er igangsatt planarbeid for boligområde benevnt B2F i "reguleringsplan for Skytterhusfjellet", Sør-Varanger kommune. Frist for innspill og andre merknader er 14.12.2015.

2015-11-17
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS