Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
krabberep bugøynes
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Gatefeiing

Fra sandstrøing til gatefeiing

Etter vinterens sandstrøing er tida inne for å feie opp strøsanda. Det er bare vel en uke siden siste runde med sandstrøing. Mildværet har gjort at gatene begynner å bli bare igjen og igjen ligger tonnevis med strøsand. Det er flere grunner til at sanda må feies opp, estetiske og praktiske.

2014-04-15

Møte i utvalg for levekår 28.04.14

Utvalg for levekår innkalles til møte mandag 28.04.14 kl. 10:00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2014-04-15

Møte i utvalg for plan og samferdsel 22.04.14

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte tirsdag 22.04.14 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2014-04-14

Møte i kommunestyret 30.04.14

Kommunestyret innkalles til møte onsdag 30.04.14 kl. 11:30 i kommunestyresalen, Rådhuset.
Møtet åpner med utdeling av fag-/svennebrev, samt ungdomsrådets kvarter, før ordinær saksbehandling.
Følg møtet her

2014-04-14
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Mildvær og regn de siste to dagene har dessverre ført til stegning av deler av løype 12 langs Pasvikelven

Strekning mellom Holmfoss (grensemerke 159) og opp til grensemerke 154 er stengt

Strekning fra Stenbakk (grensemerke 123) og opp til Mikkelstad (grensemerke 116) er stengt

Strekning Håkset (grensemerke 79) og opp til strykan (grensemerke 59) er stengt

Vi ber publikum følge forsvarets merkinger langs L12 og vi ber de som ferdes generelt om å være oppmerksom da det tiner voldsomt i løypene 

2014-04-14

Møte - utvalg for miljø og næring 29 april 2014

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte tirsdag 29.04.14 kl 10:00 på møterom, Viksjøen, Rådhuset

2014-04-11

Primærnæringsfondet har søknadsfrist 1. mai

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke verdiskapingen innen primærnæringene i kommunen.

Primærnæringsfondet kan støtte tiltak innen fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og utmarksnæringer og kombinasjoner av primærnæringer. Søknadsfrist 1.mai.

2014-04-11
P1010012 web_250x202

Sør-Varanger bibliotek

Åpningstider i påska:

2014-04-11

Boliger i distriktene, til eldre og funksjonshemmede

Har du byggeplaner? I dag langåpent på Rådhuset

Da er du velkommen til Plan- og utviklingsavdelingen på Rådhuset torsdag 10. april mellom kl. 16.00 - 19.00.

2014-04-10

Søknadsfrist 15. mai

Samplan 14-15

Samplan - kompetanseheving innen samfunnsutvikling- og planlegging er ett etter- og videre utdanningskursstudium som fra høsten starter opp sitt 42. kurs i rekken.

2014-04-10
Bli barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider

Søknadsfristen til samordna opptak går ut 15. april.

VIL DU BLI BARNEHAGELÆRER ELLER BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Jonas, Thea, , Mathilde, Thomas, Peter og Daniel jobber for at mange elever på Kirkenes videregående skole skal bli barnehagelærere eller barne- og ungdomsarbeidere

2014-04-09
logo-uit_120x118

9.april kl 1800 på Kirkenes kompetansesenter

Lærerutdanning i Kirkenes - informasjonsmøte i dag

UiT, Norges arktiske universitet informerer per lyd-bilde om det nye mastergradstudiet i allmennlærer 1.-7. med planlagt oppstart høst 2014. Velkommen!

For mer informasjon se:  http://sor-varanger.custompublish.com/laererutdanning-ved-campus-kirkenes.5458448-17830.html

2014-04-09
Cecilie Hansen-Irina Neverova - foto Amund Trellevik_300x224

Krigshistorisk marsj - Russland Norge 2014

Godt vennskap kjenner ingen grenser! 8. april 2014 ble en ny avtale mellom to land undertegnet, da ordfører Cecilie Hansen i Sør-Varanger tok i mot Petsjenga rajons ordfører Irina Neverova. Ordførerne undertegnet en intensjonsavtale for å gjennomføre en krigshistorisk marsj 17. - 19. september 2014. 
(Foto: Amund Trellevik, Finnmarken).

2014-04-09
2010004_PLKorbineset fiskecamp 040314

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KORBINESET FISKECAMP TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10, samt forskrift om konsekvensutredninger § 10 legges Forslag til detaljregulering for Korbineset fiskecamp, planID: 2010004 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 27.03.14, sak 035/14.

2014-04-08
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS