Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Servicekontoret stenger kl. 13.00 fredag 20.01

På grunn av fravær vil Servicekontoret stenge kl. 13.00 i dag fredag 20.01.

Sentralbordet vil være åpent til kl 15.00

2017-01-20
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløyper - åpne for kjøring

Løype 3 er åpnet fra Veinesveien i Øvre Neiden langs vestsiden av Ferdesmyrra og sør for Reinbogfjell til Trangdalsvannet og til Førstevann. Videre går løypen over Stabbursvann og ned Flomelva til løype 2 overfor E6 ved Bugøyfjord

2017-01-20

Kan du tenke deg å være tilkallingsvikar i en eller flere barnehager i Sør-Varanger?

Velkommen til informasjonsmøte / kurs på Rådhuset

TORSDAG 26. JANUAR  kl.18 – 20

 

Påmelding til:

 

barnehageseksjonen@sor-varanger.kommune.no

 

eller ring Sør-Varanger kommunes Servicekontor Tlf. 78 97 74 00

 

For mer informasjon, ta kontakt med Eva Johanne Johnsen, enhetsleder for barnehager,  tilf 78 97 74 41

 

2017-01-19
komiteen

Samiske Jubileumsdager 2017

Programslipp

Komiteen for Samefolkets dag har idag sluppet programmet for Samiske jubileumsdager i Sør-Varanger. Komiteen, som består av Frank Emil Trasti, Nina Gudrun Nilsen og Harald Sørensen, ser fram til et spennede og fyldig program og oppfordrer alle kommunens innbyggere til å delta. Trykk på bildet for program.

2017-01-18

Søknadsfrist for bytte av barnehageplass er 1.februar 2017.

Bytte av barnehageplass

2017-01-17

Møte i eldrerådet 24.01.2017

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 24.01.2017 kl. 10.00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2017-01-17
Deltakere infomøte om Næringsvennlig kommune

Godt besøkt infomøte om næringsvennlig kommune

Nærmere 30 engasjerte og nysgjerrige bedriftsrepresentanter møtte på infomøtet om næringsvennlig kommune. Det skal nå gjennomføres en spørreundersøkelse blant mer enn 200 bedrfiter som har hatt kontakt med kommunen de siste to-tre årene. Målet er å identifisere konkrete tiltak kommunen kan gjennomføre for å bli en bedre tilrettelegger for næringsutvikling. Resultatene skal presenteres og tolkes i lag med bedriftene på et nytt infomøte 2. mars.

2017-01-17
Varselkart oppstart detaljregulering

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR PRESTEVANNSLIA, GNR 26, BNR 155

I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av ny detaljregulering for eiendommen nevnt i overskriften som ligger på sørsiden av tilførselsvei til Skytterhusfjellet ved Kirkenes.

2017-01-17
Infoplakat

Næringsvennlig kommune

Sør-Varanger kommune ønsker å legge til rette for næringsutvikling og være en god samarbeidspartner for lokale bedrifter. I den sammenheng gjennomfører vi nå en kartlegging for å få kunnskap om hva vi gjør bra, og hva vi kan bli bedre på. I undersøkelsen vil vi kartlegge bedriftenes tilfredshet med kommunale tjenester, med infrastruktur og hvordan bedriftene oppfatter samarbeidet med kommunen.

2017-01-12

Møte i utvalg for miljø og næring 19.01.17

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte den 19.01.17, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2017-01-12

Hele Neiden inkluderes i grenseboeravtalen mellom Norge og Russland

Den 4. mars vil en utvidet grenseboeravtale mellom Norge og Russland tre i kraft. Med utvidelsen vil alle innbyggerne i Neiden i Sør-Varanger få anledning til å søke om grenseboerbevis, og russiske grenseboere vil kunne reise til et utvidet område på norsk side. Det russiske minnesmerket ved Neiden fjellstue inkluderes i grenseboersonen.

Les mer på Regjeringen.no

2017-01-10
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS