Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Møte i formannskapet 11.05.2016

Formannskapet innkalles til møte den 11.05.2016 kl. 11.00 i kommunestyresalen, Rådhuset.

2016-05-06

Møte i utvalg for levekår 11.05.2016

Utvalg for levekår innkalles til møte den 11.05.2016 kl. 09.00 på møterom Viksjøen, Rådhuset.

2016-05-06
Kirkenes havn

Havnesjefen informerer

Kirkenes som knutepunkt for maritim logistikk - rapport fra mulighetstudie

Maritimt Forum Nord har, med faglig bistand fra Akvaplan–Niva AS, gjennomført en mulighetsstudie for utvikling av Kirkenes havn som knutepunkt for internasjonal maritim logistikk i nordområdene.

Det er forventninger om at maritim transport i nordområdene vil vokse betraktelig. Økningen i eksport av naturressurser til det internasjonale markedet gjennom Barentshavet, godstransport mellom det europeiske og asiatiske markedet gjennom Den nordlige sjørute (NSR) og stykkgods/oppstrøms last til petroleumsindustrien i nordområdene vil være drivere for økt etterspørsel og utvikling av effektive logistikkløsninger.

2016-05-04

Møte i fondsstyret 12.05.16

Fondsstyret innkalles til møte den 12.05.16, kl 12:30, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-05-04

Møte i viltnemda 11.04.16, kl 13.00, Svanhovd

Viltnemda innkalles til møte den 11.04.16, kl 13.00, Svanhovd.

2016-05-04

Møte i utvalg for miljø og næring 12.05.16

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte den 12.05.16, kl 12:30, møterom Viksjøen, Rådhuset.

2016-05-04
Tårnet skole - batterijakt

Tårnet skole vant Ipader i Batterijakten

Elevene i 1-6 trinn på Tårnet skole har vært med i Batterijakten. De samlet inn 418,1 kg batteri noe som tilsvarer 59,73 kg per elev i perioden 31. mars til 21. april. Denne solide innsatsen har ført til andre plass nasjonalt. Innsatsen til elevene blir belønnet med hver sin Ipad.

2016-05-04

Møte i primærnæringsfondet 12.05.16

Primærnæringsfondet innkalles til møte den 12.05.16, kl 12:30, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-05-03

Møte i utvalg for plan og samferdsel 10.05.16

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte den 10.05.16, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-05-03
sykkel

Oppstart av årets "Aktiv til jobben" kampanje

Aktiv til jobben 2016

Nå tråkker vi i gang årets «Aktiv til jobben» -kampanje. Målet er at kommunens innbyggere også denne våren, sommeren og høsten skal være aktive på tur til og fra jobben.

Premien kan fort bli en sykkel.

2016-04-29
batteri_266x150

Batterijakten 2016

Batterijakten 2016 er nå avsluttet. I løpet av 3 uker har landets fjerdeklassinger samlet inn over 60 tonn batterier! 

2016-04-29
Elevrådsrepresentantene fikk overrekt manifestet til signering fra konstituert kommunalsjef Ane-Marie Sollie og politiet stod for utdeling av vennskapsbånd

Sterk og fin signering av manifest mot mobbing ved Kirkenes ungdomsskole

Fredag 22. april markerte elever og ansatte ved Kirkenes Ungdomsskole, sammen med skoleeier og politiet,  signering av Sør-Varanger kommunes manifest mot mobbing.

 

Elevrådsrepresentantene fikk overrekt manifestet til signering
fra konstituert kommunalsjef Ane-Marie Hjelm Sollie

2016-04-29

Norges første språkkommuner er klare - barnehagene i Sør-Varanger er valgt ut

Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 kommuner som blir språkkommuner i 2016. I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på satsingen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-sprakkommuner-er-klare/id2498312/

 

2016-04-29
_MG_3387

April 2016

Sør-Varanger bibliotek på hospitering i Russland

Sør-Varangers bibliotek yngste bibliotekar Lisa Finnøy Ugelvik var en eneste representant fra Norges bibliotek på hospitering i Russland i april 2016. Her er en bilderapport sett med «den store kikkerten» fra et grensesprengende bibliotek i Kirkenes. Lisa serverer oss alt «til enhver smak» om vårt mest eksotiske og fortsatt ukjente naboland: fra aha-opplevelser i storbyene Sankt-Petersburg og Petrozavodsk til beundring av bibliotekene i Kondopoga, Karelen!

 

Bilde: De norske representantene på Hospitering i Russland

2016-04-28

Ekstraordinært møte i utvalg for miljø og næring 27.04.16

Utvalg for miljø og næring innkalles til ekstraordinært møte onsdag den27.04.16, kl 14:00, møterom Plan og byggesak, Rådhuset

2016-04-27
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS