Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Møte i havnestyre den 08.12.16

Havnestyre innkalles til møte dne 08.12.16, kl 10:00, møterom Viksjøen, Rådhuset. 

2016-12-02

Møte i kommunestyret 14.12.16

Kommuenstyret innkalles til møte den 14.12.16 i kommunestyresalen på Rådhuset kl. 11.30

2016-12-02
Scooterløype

Barentshallene Sør-Varanger KF informerer

Scooterløype - åpen for kjøring

Løype 14 er nå åpnet fra parkeringsplass ved FV885 vis-à-vis det gamle Gjøkhotellet, videre inn over skogsbilvei til Grensefoss og helt opp til Treriksrøysa

Løype 21 er  delvis åpen for kjøring langs FV 886 fra Vintervollen ut til kaia i Grense Jakobselv

Løype 22 er delvis åpen for kjøring fra FV 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell

2016-12-02

Nye åpningstider på Servicekontoret

Nye åpningstider på Servicekontoret fra og med 01.12.2016 er kl. 09.00 - 15.00.

2016-11-30
Jakobsnes varselkart_200x283

Informasjonsmøte: Reguleringsplan for Jakobsnes/Ytre Lid.

I forbindelse med gjennomført høring av forslag til planprogram og oppstart av planarbeid med konsekvensutredning, inviterer Jakobsnes Utvikling AS til informasjonsmøte. Møtet avholdes 30. november kl. 18.00 i grendehuset, Jakobsnes.

2016-11-29

Vannavstenging i Fjellveien og Grevens vei i Bjørnevatn 30.11. kl 09.00-14.00

På grunn av montering av en ny pumpestasjon i Fjellveien i Bjørnevatn vil det bli vannavstengning i Fjellveien og Grevens vei 30.11.2016 fra kl. 09.00 til 14.00.

2016-11-29

Møte i eldrerådet 06.12.2016

Eldrerådet innkalles til møte tirsdag 06.12.2016 kl. 10.00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2016-11-29

Møte i Administrasjonsutvalget 05.12.16

Administrasjonsutvalget innkalles til møte den 05.12.16 på møterom Viksjøen på rådhuset kl. 10.00

2016-11-28

Møte i rådet for likestilling av funksjonshemmede 06.12.16

Rådet for likestilling av funksjonshemmede innkalles til møte den 06.12.16, kl 13:00, møterom Viksjøen, Rådhuset

2016-11-28

Møte i formannskapet 30.11.16

Formannskapet innkalles til møte den 30.11.16 kl. 11.00 i kommunestyresalen på rådhuset

2016-11-23

Møte i fondsstyret 01.12.16

Fondsstyret innkalles til møte den 01.12.16, kl 10:00. Medlemmene møter hos Tivoli North, Kirkenes.

2016-11-23

Møte i utvalg for miljø og næring 01.12.16

Utvalg for miljø og næring innkalles til møte 01.12.16. Medlemmene bes møte kl 10:00  ved Tivoli North, Kirkenes. samme inngang som Fretex.

 

2016-11-23

Møte i primærnæringsfondet 01.12.16

Primærnæringsfondet innkalles til møte den 01.12.16, kl 10:00. Medlemmene møtes på Tivoli North Kirkenes. Samme inngang som Fretex. 

2016-11-23

Møte i utvalg for plan og samferdsel 29.11.16

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte den 29.11.16, kl 10:00 møterm Garsjøen, Rådhuset.

2016-11-23
hms pris

Hms - prisen 2016

Verneombud Rolf Gunnar Nilsen ved Kirkenes brannvesen fikk tildelt årets HMS - pris. Prisen fikk han fordi han jobber aktivt med "ren brannstasjon", et prosjekt for å hindre/minimere kreft hos brannmenn som gjennom sitt yrke utsettes for mange farlig gasser og stoffer. Han har fokus på opplæring om egen sikkerhet, og jobber aktivt mot mobbing på arbeidsplassen. 

 

2016-11-18
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS