Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
krabberep bugøynes
Du er her: Forsiden |

Sør-Varanger kommunes offisielle webportal.  Alle innspill, bidrag og korrekturer er velkommen. 
Nyhetsoppslagene er også tilgjengelig som podcast: podcast.svk.no

Senker sikringsnivået for Kirkenes havn

I forbindelse med den foreliggende trusselsituasjonen i Norge, vurderer Kystverket fortløpende behovet for å endre det maritime sikringsnivået. På bakgrunn av at PST har gått ut med informasjon om at trusselnivået er noe redusert, har Kystverket nå senket det maritime sikringsnivået til nivå 1 på enkelte havneanlegg.

Dette er grupper av havneanlegg som vurderes som mindre risikoutsatte. I Kirkenes havn er sikringsnivået redusert til nivå 1, dvs normalsituasjon for følgende havneanlegg;

- Dypvannskaia

- Industrikaia

- Tschudi Bulk Terminals

 

For øvrige havneanlegg gjelder fortsatt at de skal operere på sikringsnivå 2 inntil de får annen beskjed fra Kystverket.

2014-07-30

Hever sikringsnivået i norske havner

PST har gått ut med informasjon om at det foreligger en konkret terrortrussel mot Norge. Trusselens mål og tidspunkt for gjennomføring er ukjent, og det er usikkert hva en eventuell trussel vil ramme.

På denne bakgrunn hever Kystverket det maritime sikringsnivået til nivå 2 med umiddelbar virkning for alle norske havneanlegg som omfattes av den internasjonale ISPS-koden. Sikringsnivå 2 vil være gjeldende til annen beskjed mottas fra Kystverket.

2014-07-24
P1030207_1000x750

Planlegging av Seiersmarsjen går for fullt

Kulturarbeidere på rekognosering

I anledningen 70 årsmarkeringen av frigjøringen arrangerer Pechenga og Sør-Varanger kommune «Seiersmarsjen» hvor russiske og norske ungdommer skal gå ruta som den Røde Arme benyttet under frigjøringen av Sør-Varanger i oktober 1944.

2014-07-18

Kulturdepartementet sender ut rapporten ”Gjennomgang av Norsk kulturråd”

Norsk kulturråd ute til høring

 

Rapporten er utarbeidet av en utredningsgruppe nedsatt av departementet og kan lastes ned fra http://www.regjeringen.no/kudrapporter

Høringsfristen er 15. august 2014. Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@kud.dep.no.

2014-07-18

20 av 25 flyktninger er bosatt i 1. halvår 2014

Flyktninger i Sør-Varanger

Det er stort press på bosettingsområdet og Integrerings- og mangdoldsdirektoratet (IMDi) viser til at det er nærmere 5 000 personer med oppholdstillatelse i Norge, som venter på å flytte til en kommune, derav er ca 1 300 personer i nord-norske mottak. I tillegg har IMDi nord ansvar for å bosette 180 syriske overføringsflyktninger i 2014. 

2014-07-16
havn

Travle dager i Kirkenes havn

Aktørene i Kirkenes havn har travle dager. I juni mnd hadde havna 120 fartøysanløp, noe som er 33% økning i forhold til 2013. Størst økning er det for fartøyer som støtter petroleumsaktiviteter i Barentshavet sørøst og på russisk side.

2014-07-10
Utstillling_250x170

Sør-Varanger bibliotek

Naturutstillinger «Fennoskandias grønne belte» og «Naturvernforbundet 100 år» på biblioteket 29 juli – 29 august 2014.

Tirsdag 29. juli klokka 13.00 åpner to utstillinger på biblioteket, som begge har natur som hovedtema.

2014-07-07
Bli treningskompis 2014  illustrasjonsbilde

Invitasjon til kurs i Kirkenes helga 24.-26.10.2014

Bli treningskompis!

Hvis du er over 16 år, er interessert i fysisk aktivitet, mosjon, idrett og eller friluftsliv, kan du bli en treningskompis.

Sør-Varanger kommune  i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune og Finnmark Idrettskrets i Kirkenes inviterer til kurs helga 24.-26.10.2014

Kurset er gratis.

Påmeldingsfrist 2.10.2014

2014-07-07
oversiktskart 3-22

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR GNR. 3, BNR. 22, VALEN I BUGØYFJORD

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Forslag til detaljregulering for gnr. 3, bnr. 22, Valen i Bugøyfjord, planID 2012014 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 03.07.14, sak 066/14.

 

Formålet med planarbeidet er å regulere parkeringsforholdene i området, samt fradele hyttetomter.

2014-07-04
KILA

KIRKENES INDUSTRIAL LOGISTICS AREAL

TIL HØRING/OFFENTLIG ETTERSYN: FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR SØRLIG ATKOMST TIL KILA

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Forslag til detaljregulering for sørlig atkomst til KILA, planID: 2013019 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangsbehandling i Utvalg for Plan og Samferdsel i møte 03.07.14, sak 067/14.

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for atkomstvei til Kirkenes Industrial Logistics Area (på Slambanken) fra E6 ved Hesseng.

2014-07-04
regplan gnr 32 bnr 7  151113

Kunngjøring av vedtatt plan

Detaljregulering for eiendom gnr. 32, bnr. 7, ved Tårnesletta i Jarfjord

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 28.04.14 sak 039/14 har vedtatt følgende reguleringsplan:

- «detaljregulering for eiendom gnr. 32, bnr. 7, ved Tårnsletta i Jarfjord", datert og revidert 15.11.13, planid 2012001.

2014-07-03
ailo_170x250

Sør-Varanger bibliotek

Utstilling om Nils-Aslak Valkeapää (23.03.1943 – 26.11.2001)

En større utstilling med roll ups, som består av bilder og tekst på samisk og norsk, er satt opp i 1. etasje på biblioteket.

Sammen med utstillingen finner du bøker og cd, som er til hjemlån.

2014-07-02
Dypvannskaia

Steinutskipning sommeren 2014

Tschudi Aggregates AS har inngått avtale med Havnevesenet for bruk av Dypvannskaia for utskipning av inntil 350.000 tonn pukk. Lagring av pukk på havnearealene starter tidlig i uke 27, mens første skip for lasting er forventet i uke 30 til Kirkenes.  Hensikten med å starte lagring nå er å gjøre perioden for transport mellom steindeponi i Bjørnevatn og havna lengst mulig for den måten bidra til at trafikkbelastningen blir minst mulig. Utskipning av stein trolig pågå fram til oktober 2014. Det er beregnet 8 - 9 skipsanløp, hvor fartøyene laster ca 40 000 tonn per anløp. Lastetiden er beregnet til 72 timer per fartøy.

2014-06-30

Møte i utvalg for plan og samferdsel 03.07.14

Utvalg for plan og samferdsel innkalles til møte torsdag 03.07.14 kl. 10:00 på møterom Garsjøen, Rådhuset.

2014-06-27

Sosialtjenesten informerer

Redusert behandlingskapasistet for Startlån og tilskudd i sommerferien.

På grunn av ferieavvikling sommeren 2014 vil det ikke bli  behandlet søknader om Startlån og tilskudd i periodene 7. - 28. juli og 13. - 28. august 2014.

2014-06-25
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS